Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

14.- LUẬN VỀ CHỮ “KHỔ”

VĂN PH̉NG PHỔ THÔNG GIÁO LƯ (Sài G̣n)

Tuất thời 14 tháng 5 Đinh Mùi (21-6-1967)

      AN-H̉A THÁNH-NỮ, Tệ Nữ xin chào mừng chư Thiên-mạng, chào chư đạo tâm, chư chức việc Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lư, chư liệt vị thân hào cố hữu viễn cận hương lân cùng nội ngoại tôn thân.

      Hôm nay, Tệ Nữ không dám v́ sự gia tư tử tôn mà làm bận ḷng chư Bộ Phận Hiệp Thiên Đài và chư quí liệt vị, mà chỉ v́ có bổn phận cần phải lập công bồi đức để góp phần vào Tam-Kỳ Phổ-Độ là thời kỳ đại ân xá. Do đó, Tệ Nữ xin bù đắp lại tấm ḷng chơn t́nh của quí liệt vị nên Tệ Nữ nêu ra đây một đề tài mà Tệ Nữ đă học hỏi được và cho đó là con đường giải khổ cho tất cả mọi người và mọi giới ở thế gian c̣n mang nhục thể trong lớp bụi hồng.

      Chư quí liệt vị ôi! ai cũng biết và cũng than thế gian là biển khổ nhưng chưa t́m hiểu tận gốc rễ của sự khổ để đào sâu bứng gốc rễ đó gọi là giải khổ, mà người đời chỉ than suông rồi thôi, để cho mặc định luật, mặc thời vận đẩy đưa. Mọi hoạt động trong buổi đời, muốn làm th́ làm, muốn ăn chơi th́ ăn chơi, làm tất cả những ǵ mà tâm trí của ḿnh tự cho là phải, là thích, là thỏa măn mọi tánh ṭ ṃ, chớ không t́m coi sự làm đó sẽ gây ra cái nhân ǵ và sẽ đem lại kết quả ǵ.

      Thử nghĩ lại mà xem: một đứa trẻ thơ vừa mới chào đời th́ đă mở miệng than hai tiếng “khổ a”. Sự than đó có phải chăng than v́ điểm linh quang từ cơi thượng giới toàn tri toàn năng nay lại phải mang một mảnh h́nh hài ô trược, để rồi lăn vùi theo mọi ngoại cảnh trong cơi sắc giới này rồi không ngày trở lại, hay là than thở v́ điểm linh quang sẽ phải ảnh hưởng nơi nhục thể, bị bức màn vô minh rồi không sử dụng đúng mức độ của bộ máy tối linh đó cho hạp với Đạo lư.

      Người thế gian thường than khổ khi gặp một việc ǵ bất trắc nan giải. Những tưởng sự khổ nảy sanh trong mọi cảnh, nhưng nào hay đâu sự khổ ấy đă có nguyên thủy từ buổi sơ sanh và cũng nên hiểu rằng: nếu thế gian là bể khổ th́ Tạo Hóa đă sanh vạn linh đến đây để làm chi rồi phải chịu đọa đày trong cảnh khổ.

      Tạo Hóa đă sanh vạn linh đến cơi hồng trần là đă tạo hóa mọi thủy tú sơn kỳ, quả hoa châu ngọc, và mọi tiện nghi tối thiểu và cần thiết để dinh dưỡng bảo tồn cho vạn linh ấy. Nhưng than ôi! Người sanh trong cơi sắc giới này, v́ quá nặng thương cái ta nên đă bị bức màn vô minh buông xuống rồi không nh́n thấy đâu là thiên lư lưu hành.

      Nhớ lại mà xem: Sĩ-Đạt-Ta trước kia nào phải thiếu chi về vật chất của một vị Hoàng Tử ở chốn ngai vàng điện ngọc, gác phụng lầu son. Nếu xét về mặt hữu h́nh vật chất, th́ người ấy không c̣n thiếu chi nữa mà gọi rằng khổ. Nhưng nhờ nơi người là một điểm nguyên căn tá trần, được sớm giác ngộ, liền bỏ chốn ngai vàng điện ngọc để t́m nguyên nhân cội rễ của sự khổ hầu t́m phương giải khổ cho nhân loại.

      Nếu người tọa hưởng nơi chốn ngai vàng, chưa chắc ǵ đă ngộ được giáo lư, và cũng chưa chắc ǵ đem lời Đạo lư gây được niềm tin cho nhân loại.

      Triết lư Phật Giáo cho rằng chúng sanh đang ở trong tứ khổ, đó là: sanh, lăo, bịnh, tử. Nhân thế thường hiểu đại khái về bốn khổ đó nhưng chưa đào sâu để t́m thấy mỗi khía cạnh trong mỗi cái khổ. Do đó, từ xưa đă lắm người tu đă t́m thấy nguyên nhân sự khổ, đă biết cách giải khổ, nhưng rồi sự  khổ vẫn huờn khổ, nào có mấy ai tự hào rằng ḿnh đă được vẹn toàn thụ hưởng hạnh phúc trần gian ngoài ṿng tứ khổ.

      Người đời ở trong một hoàn cảnh nào, một khi c̣n chú trọng về bản ngă, là cái ta, th́ không bao giờ được sung sướng. Gần người ḿnh ghét cũng khổ, xa người ḿnh thương cũng khổ, thiếu thốn tiện nghi cũng khổ, dư dả xài không đúng chỗ gây điều tội ác cũng khổ.

      Trong t́nh giao hữu, gặp người nói quấy, nếu dùng lời minh chánh ắt phải phật ḷng cũng khổ, bằng nể t́nh người, nói bọc xuôi theo, nhưng tâm ḿnh nhận xét là sai, cũng khổ.

      Trong một đoàn thể, khi luật pháp qui điều đă định, trong lúc đó có một số nhơn viên thừa hành công vụ đi ngoài luật pháp qui điều, một người có quyền hành điều khiển đoàn thể đó, nếu thẳng thắn v́ luật pháp qui điều, ắt phải phật ḷng bạn rồi mất bạn, mất người phục vụ đoàn thể, cũng khổ. Nếu v́ t́nh để được người cộng sự th́ va chạm luật pháp qui điều, cũng khổ.

      Trong hai tâm hồn của hai lớp người, một lớp người v́ mưu sinh trong bất chính, khi thực hành một việc ǵ, tự đào sâu trong tâm năo, t́m mọi bí quyết để thành công, nhưng chưa t́m ra lối thoát, cũng khổ. Một lớp người kia đang t́m mọi cách để đem lại hạnh phúc cho người đời, nhưng t́m chưa ra hoặc t́m ra mà hoàn cảnh không cho phép để thực hiện ư chí, cũng là khổ.

      Thử so sánh lại hai lănh vực hoạt động của hai lớp người, một lớp phục vụ loại người theo đường lối thanh cao nhơn nghĩa và đạo lư, một lớp chỉ phục vụ cho ích kỷ, cho cá nhơn, cho gia đ́nh trong phương tiện tội lỗi trái đạo lư, cả hai cũng đều là khổ.

      Hỡi những ai c̣n sanh trong ṿng thế tục hăy xem ḿnh là hột bụi cỏn con trong sa mạc và một giọt nước li ti trong khe suối, một cánh nhạn tung bay giữa trời nước bao la, một cây thông đứng giữa trời, dang những cành trơ trọi hứng lấy mọi sự biến chuyển của Xuân Hạ Thu Đông, để ḷng ḿnh được thênh thang rười rượi mát mẻ theo nhịp thiên nhiên.

      Người đời thường nghĩ rằng vào Đạo t́m lư tu thân để giải khổ hầu thành Thần Thánh Tiên Phật, về hưởng thú tiêu dao nơi miền Thiên-Đường Cực-Lạc hay Bồng-Lai Tiên-Cảnh. Nếu đă có ư nghĩ đó là đă gây ra một cái nhân trong bánh xe luân để chờ ngày kết quả là luân hồi chuyển kiếp. V́ c̣n mang nhục thể, hễ làm một việc ǵ, tuy chưa làm th́ đă nghĩ ngay đến cái lợi sắp đem lại cho ḿnh, mặc dầu cái lợi đó trong hoạt động thiện từ, nghĩa nhân và Đạo lư.

      Nếu nói về hạnh thường nhơn, tam phẩm chí nhơn, th́ những ư nghĩ đó rất là tốt đẹp, v́ chỗ tư lợi đó là bước đầu để dẫn người đời có tánh tham lam đi lần lần vào nẻo thiện. C̣n khi muốn giải thoát mọi oan khiên nghiệp chướng ở chốn hồng trần, th́ không nên nghĩ đến những ǵ có lợi cho ḿnh, mặc dầu cái lợi đó hợp lư hợp t́nh và hợp đạo đức. Khi làm, chỉ làm v́ ư thích việc từ thiện nhân ái, v́ đạo lư, v́ thích hợp với lẽ Trời mà làm, đừng mong vọng, đừng tư tâm những ǵ sẽ đưa đến. Chỉ một chút đó thôi, được giải khổ hay không cũng một nơi đó. Bởi v́ hễ mong muốn là c̣n dục vọng, c̣n dục vọng là đă giao nhân trong bánh xe luân, mà hễ luân hồi lên xuống nhiều đời nhiều kiếp không sao tránh khỏi những nghiệp duyên mới trong những kiếp lai sanh. Càng luân hồi là càng gây thêm sự khổ.

      Tệ Nữ trước kia kể ra th́ sự tu hành công quả chưa có bao. Ngày nay được đắc vị vào hành Thánh Nữ là nhờ những đặc điểm sau đây:

1)      Những ngày tàn tạ của chuỗi đời, Tệ Nữ đă trọn thành trọn kỉnh, nh́n nhận rằng trên không đă có bộ máy huyền linh do Trời cai quản sắp xếp mọi điều.

2)      Trọn ḷng tin tưởng trong việc thiện từ nhơn nghĩa, khuyến khích tử tôn noi theo đàng đạo lư đừng để dở dang, và cũng chính tự ḿnh rán làm những ǵ có thể được.

3)      Đến giờ phút cuối cùng sắp cổi bỏ nhục thể, bao nhiêu ăn năn hối hận những ǵ trong chuỗi đời đă tạo gây, và xin nguyện nếu được về cơi Tiên Thiên, nguyện sẽ cùng các Đấng tùy duyên hóa độ người đời theo đường Đạo lư để thuận ḷng người và hạp ḷng Trời.

4)      Nhờ công quả và đại nguyện của các con phục vụ Đạo Trời với tất cả tấm ḷng thành và mọi sở hữu.

      Nhờ bốn yếu tố đó nên ngày nay Tệ Nữ được thoát ngoài bánh xe luân hồi chuyển kiếp, không bỏ một dịp nào có thể khuyên nhủ cùng tỉnh thức người đời.

      Tệ Nữ nhớ lại hồi buổi sinh thời, tuy trong phạm vi nhi nữ thường t́nh, Tệ Nữ đă có những tư tưởng về đạo lư, nghĩ ra thiệt rất buồn cười, nhưng lúc đó nào có biết chi, tưởng vậy là hay là đúng. Tệ Nữ tưởng rằng cứ việc lo làm cho ra tiền bạc thật nhiều, đem cúng Phật cúng Trời để cầu xin Trời Phật phù hộ những ǵ ḿnh mong đợi, ví như gia quyến được b́nh an, con cháu làm quan, buôn bán lời to, mua vé số được trúng thêm nữa, v.v...

      Nhưng đến giờ phút này, thấy lại những điều đó hoàn toàn là những mong vọng đổi chác trong tinh thần thương măi. Trời nào chứng kiến và ch́u ḿnh đâu. Cũng may lúc bấy giờ, những phương tiện làm ra tiền không đụng chạm đến lỗi niềm đạo lư. Thật ra th́ có câu: “Thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc, địa sanh thảo hà thảo vô căn”.

      Khi Trời đất đă ban cho ḿnh có lộc, đừng nên hưởng hết, cũng như được trái ngon đừng nên ăn hết, hăy chừa một số nào đó đem đi ươm để gây giống khác.

      Tâm địa một người lập vườn cũng thế, nhưng khác nhau trong hai tư tưởng. Có người lập vườn với bộ óc kinh doanh, sản xuất thật nhiều để đem lại nguồn lợi cho chính ḿnh cũng như con cháu sau này. Có người lập vườn khác cũng có tư tưởng như vậy, nhưng đă thêm một tư tưởng mới. Đó là v́ yêu thương nghề, v́ thích thú nh́n xem sự nẩy mầm đâm tược cùng sự phát triển của các tầng lớp thảo mộc hoa quả dưới ánh Thái dương.

      Mỗi một đêm, sáng ra người chủ vườn đi xem từng chi tiết một trong sự nẩy nở từng loại thảo mộc, rồi thiết tha thán phục máy nhiệm mầu của Tạo Hóa. Hơn nữa, sự lập vườn ngoài mục đích yêu nghề cùng thủ lợi, lại c̣n nghĩ đến sự sản xuất với vô tư, miễn được sản xuất cho nhiều, nếu không may gia quyến không được hưởng th́ cũng có người khác hưởng. Đó là một tâm hồn mới.

      Ḱa có Thiên Sứ nơi cung Thái-Ất và cũng hết giờ cần phải trở về chầu lịnh. Tệ Nữ xin chào chung chư quí liệt vị, Tệ Nữ xin kiếu từ, thăng...

THỨC TỈNH NGƯỜI ĐỜI

      (Tiếp Điển:)

      THANH-Y ĐỒNG-TỬ, Tiểu thánh chào chư Thiên mạng, chào chư đạo tâm nam nữ.

      Vâng lịnh Thiên-Tôn từ Cung Thái-Ất, Tiểu Thánh đưa hồn MINH-TRA HỒNG-PHƯỚC nhập đàn để hội ngộ cùng đệ huynh trong đôi khắc. Tiểu Thánh chào chung, xin xuất ngoại hộ điển cho chơn hồn, xin kiếu...

      (Tiếp Điển:)

      MINH-TRA HỒNG-PHƯỚC Hoàng-Ngọc-Tạo, Tệ Đệ chào nhị vị Đạo Trưởng Bảo Pháp và Hiệp Lư, xin chào chung quí vị đạo đức các nơi từ trong đến ngoài hiện diện nơi đây. Tôi mừng chung toàn thể đạo huynh, đạo tỷ, đạo đệ, đạo muội trong Cơ Quan.

      Vắng nhau trong một thời gian ở thế trần, nhưng ở miền Tiên cảnh chẳng có mấy ngày. Một buổi tái ngộ, tôi cũng muốn để lại một vài vần thơ lưu niệm.

THƠ RẰNG:

Cất bút đề chơi mấy vận thi,

Gởi người trần tục nhắn tương tri;

Tu hành th́ phải tu cho thiệt,

Thành Phật Thánh Tiên có dễ ǵ!

* * *

Dễ ǵ chứng quả cơi Tiên Thiên,

Nếu chẳng tu theo hạnh Thánh Hiền;

Năm trược buộc ràng thân nghiệp chướng,

Bốn tường giam hăm kiếp oan khiên;

Thất t́nh dối gạt tâm ngơ ngác,

Lục dục phỉnh lừa tánh đảo điên;

Bớ Chủ Nhơn Ông ŕnh bắt nó,

Trui rèn ư mă với tâm viên.

 

LẠI CŨNG THƠ RẰNG:

Tâm viên ư mă được thâu rồi,

Thanh tịnh để ḷng được nghỉ ngơi;

Rồi kiếm phi long nơi sáu nhánh,

Kế t́m ngọa hổ tại năm chồi.

Lại qua liên tục khi đi chạy,

Lên xuống luân phiên lúc đứng ngồi;

Cửa đóng then gài xong sáu nẻo,

Khai thông thượng đỉnh lại Cung Trời.

(Thăng...)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh