Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

18.- THU VỀ NHẮN BẠN NỮ LƯU

Thánh Thất Tân Định

Hợi thời rằm tháng 8 Bính Ngọ (29-9-1966)

Thi:

Thu về vui với cơi trần gian,

Nữ giới chen chưn đến Đạo tràng,

Giữa lúc nhơn sanh c̣n cộng nghiệp,

Lo tu để sớm giảm tai nàn.

      KIM ĐỒNG NGỌC NỮ chào chư Thiên mạng, chào liệt vị lưỡng phái. Ngọc Nữ vâng lịnh báo đàn, có chư THÁNH NỮTIÊN NƯƠNG lai đàn hầu lễ. NGỌC NỮ chào chung chư liệt vị, xin xuất ngoại ứng hầu.

      (Tiếp điển:)

Thi:

BẢO ngọc giồi trau giá mới cao,

THỌ sinh bách tuế có chi nào,

THÁNH hiền lịch sử ghi dành để,

NỮ sĩ liệt nam tài vạn kiếp sau.

      Tệ Nữ chào chư Thiên-ân sứ mạng, chức sắc, liệt vị đạo hữu lưỡng đài. Tệ Nữ cùng chư Tiên Nương hộ giá TỪ TÔN KIM-MẪU giáng lâm để chứng tâm thành của liệt vị trong buổi lễ Trung Thu.

Ngâm Khúc:

       Sắc rực rỡ dạ quang thu nguyệt,

       Hương ngạt ngào kim khuyết thu phong,

              Nương mây nhẹ gót trần hồng,

Viếng thăm đồng đạo thỏa ḷng ước mơ.

* * *

BẢO-H̉A THÁNH-NỮ

       Gọi hồn thu thần cơ uyển chuyển,

       Chứng ḷng vàng trước điện ngâm nga,

              Gởi cho em chị đạo nhà,

Cùng chung một kiếp đào hoa thuở nào.

* * *

AN-H̉A THÁNH-NỮ

       Kim phong lộng pha màu thu diệp,

       Hồng trần mơ hồ điệp tam canh,

              Hóa Công gieo rải giống lành,

Đài hoa thượng uyển sẵn dành muôn hương.

* * *

HỒNG-CÚC TIÊN-NƯƠNG

       Cơi trần tục nhiều đường sa đọa,

       Kiếp má hồng lắm ngă truân chuyên,

              Sông mê có Bát Nhă thuyền,

Cuộc đời tao loạn cơ Tiên cận kề.

* * *

NGỌC-BÍCH TIÊN-CÔ

       Mong nữ phái quay về chánh đạo,

       Mong bạn trần cổi tháo tà tâm,

              Dù rằng Thiên Địa dương âm,

Linh quang một khối cao thâm gieo trồng.

* * *

NGUYỆT-ĐIỆN TIÊN-CÔ

       Chớ vội nghĩ quần hồng bạc số,

       Mà quên xem kim cổ anh thư,

              Bốn ngàn năm đă có dư,

Non sông gấm vóc bây giờ để ai.

* * *

DIỆU-HẠNH TIÊN-CÔ

       Kỳ ân xá Cao Đài cứu thế,

       Buổi Hạ Nguơn bốn bể chung nhà,

              Thống truyền giáo lư tam gia,

Đạo qui chánh đạo, nhơn ḥa đức nhơn.

* * *

      VÂN-HƯƠNG THÁNH-MẪU mừng chư Thiên mạng, Chị mừng các em nam nữ:

       Khuyên phận chị keo sơn gắn bó,

       Nhủ đàn em lớn nhỏ dắt d́u,

              Tịnh ḷng học lư cao siêu,

Thiên luân vạn dặm dập d́u thủ khoa.

      Chị thay mặt các anh linh Thánh Nữ tạ ḷng tưởng niệm của các em trong thời thuyết đạo. Vậy các em thành tâm tiếp Đức QUAN-ÂM BỒ-TÁT. Chị từ giă các em, chào chư Thiên mạng, lui.

      (Tiếp điển:)

Thi:

QUAN-ÂM BỒ-TÁT giáng hồng trần,

Giữ tiết Trung Thu rải phước ân,

Cho khắp nhơn sanh cơn thống khổ,

Cho người tâm đạo thoát mê tân.

      Bần Đạo mừng chư Thiên-ân sứ mạng, mừng chư hiền sĩ, hiền muội.

      Bần Đạo rất vui nh́n thấy giữa buổi lễ tiết Trung Thu, do các đạo tâm đă kết thành một vầng hồng quang điển. Đó là bảo vật quí giá cùng các hiền sĩ hiền muội dâng cho Từ Mẫu hôm nay:

       Nhành dương liễu Ma Ha chan rưới,

       Đức từ bi vun tưới nữ hiền,

              Đạo tâm thủ phận tùy duyên,

Phổ Đà Nam Hải cảnh Tiên đợi chờ.

Thi:

       Đợi chờ hiền nữ thoát trần la,

       Bóng trúc đài sen sẵn cửa nhà,

              Bạn với Tiên Nương cùng Thánh Nữ,

Không sanh, không trưởng cũng không già.

      Bần Đạo chúc ơn lành cho liệt vị. Thành tâm tiếp DIÊU-TR̀ KIM-MẪU. Thăng.

      (Tiếp điển:)

      DIÊU-TR̀ KIM-MẪU VÔ-CỰC ĐẠI-TỪ-TÔN, Mẹ mừng các con.

Thi:

Chín trùng Mẹ đến với con thơ,

Chứng ở ḷng con biết kỉnh thờ,

Ân huệ sẵn dành bao Hạ quí,

Phước hồng chan rưới mấy Thu sơ.

Nhơn tâm miễn đặng noi đường chánh,

Thế đạo may ra thoát cảnh mờ,

Mỗi độ Thu về ghi bút ngọc,

Giữ ǵn tu học ấy Thiên cơ.

      Mỗi độ Thu về, các con đều mong mỏi đến trước linh cơ để nh́n Đấng Từ Mẫu vô h́nh, dâng lên tấm ḷng thành kỉnh thiết tha giữa hồi điên nguy thế sự.

      Con ôi! T́nh VÔ CỰC vô biên vẫn ban đều muộn vật. Hôm nay, trước các con, Mẹ đem hồng ân chan rưới cho các con được b́nh tâm, khuây hết nỗi niềm riêng của mỗi đứa. Mẹ miễn lễ, các con đồng an tọa đàn tiền nghe Mẹ dạy:

      Hỡi các con! Mẹ đă dạy rất nhiều từ khi dùng linh điển đến với các con. Mùa Thu này, Mẹ khen ngợi tinh thần đạo đức của các con có phần tiến hóa, dầu trải qua bao nhiêu khảo đảo của nhơn tâm và thế sự. Trung Thu này, Mẹ không đem công việc mới đến cho các con, chỉ dạy thêm các việc con đang làm mà chưa được đó thôi.

      Con ôi! CHÍ TÔN hằng ngự nơi ḷng mỗi trẻ. Mẹ hằng nuôi nấng linh hồn các con. C̣n trong việc tu hành học Đạo đă có giới luật quyền pháp là khuôn mẫu mực thước để un đúc các con, và các con lần ḍ trong đường chánh quả. Thánh Ngôn, Thánh Giáo là những tiếng gọi Thiêng Liêng khi các con bị thất t́nh lục dục bao vây. Những điều hay dở thị phi là những tấm gương sáng chói cho các con thấy rơ sự thực hư thành bại, th́ các con phải quây quần với nhau, để giữ ǵn những điều quan trọng lại mà tu học, đừng ngại chuyện xa xôi để tư tưởng được phát minh thành đạo. Tu học và hành đạo là những Thánh Hiền Tiên Phật đó con à.

Thi:

Mượn cơi hồng trần luyện tánh linh,

Đừng nên xem nhẹ kiếp nhân sinh,

Trăm năm dễ mấy ai trăm tuổi,

Lừa lọc sao cho đáng phận ḿnh.

 

CỬU KHÚC LIÊN HUỜN

Hồng trần kể mấy mùa thu,

Nhơn sanh một kiếp công phu bao ngày.

Con đến trần ai,

Chịu đọa đầy,

Trả vay,

Say.

       Say không thoát ra ngoài tục lụy,

       Say quên về cảnh trí thiên nhiên,

              Con ôi! Mộc bổn thủy nguyên,

Vạn linh do khí Tiên Thiên kết thành.

Vào nẻo tử sanh,

Quên dữ lành,

Đấu tranh,

Đành.

       Đành đeo đẳng bại thành vinh nhục,

       Đành lấn chen họa phúc nghiệp duyên,

              Con ôi! vạn sự do Thiên,

Phải nên thủ phận tùy duyên tu tŕ.

Đời đă loạn ly,

Đạo có ǵ,

Cứu nguy,

Khi.

       Khi nhơn loại ai bi thảm khốc,

       Khi hồng trần bồng bột chiến tranh,

              Con mong Đại Đạo lập thành,

Đạo thành do ở đức lành các con.

Tâm chí sắt son,

Giới luật tṛn,

Hỡi con,

C̣n.

       C̣n tŕ thủ là c̣n kiên nhẫn,

       C̣n hiệp ḥa c̣n phận khoan dung,

              Khép ḿnh vào nẻo chánh trung,

Cho nên Đạo hạnh tác phong nữ hiền.

Chị nhủ em khuyên,

Đừng tư riêng,

Dịu hiền,

Yên.

       Yên trong cảnh cơ duyên đă định,

       Yên trong đường chánh tín tu tâm,

              Thánh Đường hôm sớm viếng thăm,

Cùng nhau giáo lư cao thâm học hành.

Tứ đức sẵn dành,

Rán tập tành,

Rạng danh,

Thành.

       Thành công ở đức lành con nhé!

       Khéo khôn cùng chia xẻ chị em,

              Đêm đêm kinh kệ đọc xem,

Ngày ngày bổn phận lâp thêm công tŕnh.

Một kiếp phù sinh,

Nặng gia đ́nh,

Vẹn ǵn,

T́nh.

       T́nh huyết nhục do ḿnh gây tạo,

       T́nh Thiêng Liêng hoài băo dắt d́u,

              Cho cam công trẻ chắt chiu,

Từ khi tấm bé mong nhiều tương lai.

Thục nữ hiền tài,

Ở ngày mai,

Bảo hoài,

Ai.

       Ai nối lại tương lai thanh sử,

       Ai gội nhuần ân tứ vô vi,

              Ai mong yết Mẹ Diêu Tŕ,

Ai tranh bảng ngọc trong kỳ Hạ Nguơn.

Thiên địa tuần huờn,

Đạo hoằng dương,

Bốn phương,

Nương.

       Nương cơi tạm lập trường Chánh Đạo,

       Nương cơ huyền dạy bảo con tu,

              Hồng trần...(đọc tiếp lại đoạn đầu bài)

      Con ôi! Mưa Thu c̣n ảm đạm, gió Thu c̣n thê lương. Các con phải tĩnh tâm tu học, đừng buông lung ngoại vọng, đừng nghĩ chuyện bao đồng. Nhưng công quả của các con trong một năm, công tác các con cần phải tiến lên, c̣n những chuyện xa xôi th́ nên dứt bỏ. Tất cả thành công rực rỡ sẽ đem đến niềm tin hành chánh đạo của các con.

      Trung thu này Mẹ ban ơn lành cho các con nữ giới sở tại và nam phái, trong những lời giáo huấn của Mẹ hôm nay, các con sẽ ḥa đồng nhau tu học.

Trung Thu bút ngọc đề thơ,

Ban ơn con trẻ gội nhờ điển ân.

      Giă từ các con, Mẹ hồi Diêu Điện. Thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh