Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

14.- THỨC TỈNH MỘNG TRẦN

Ngọc Minh Đài (Vĩnh Hội, Sài G̣n)

Tuất thời Rằm tháng 3 Bính Ngọ (5-4-1966)

Thi:

Nhớ thuở xưa kia dưới cơi trần,

Cùng chung số kiếp của sanh dân,

May duyên trở gót về Tiên cảnh,

Nh́n lại hôm nay dạ năo nầng.

      An Ḥa Thánh Nữ chào chư Thiên mạng, chào liệt vị trung đàn. Chư Thiên mạng cùng liệt vị thành tâm tiếp TỪ TÔN giá ngự. Thánh Nữ xin lui gót ứng hầu, thăng.

      (Tiếp điển:)

      VÔ-CỰC TỪ-TÔN DIÊU-TR̀ KIM-MẪU, Mẹ mừng các con.

Thi:

Mở đức càn khôn giúp trẻ hiền,

Trong khi đời Đạo thảy chinh nghiêng,

Lâm trần cho trẻ đồng vui dạ,

Đem mảnh thân con tựa Mẹ hiền.

      Mẹ rất cảm động trong giờ phút nghiêm trọng, các con lại đến đây để hầu lịnh. Đành rằng các Đấng Phật Tiên muốn thử thách ḷng của các con giữa lúc nầy đối với một việc làm rất nên trọng đại, nhưng Mẹ cũng không nỡ yên nơi Diêu Điện, nên đến trần gian để đôi lời khuyên nhủ các con nên tu hành và hết sức đặt chí thành trong nhiệm vụ, để ngày kia, khi mà mảnh thân tứ đại con hoàn lại nơi cơi trần th́ lịch sử c̣n nêu. Mẹ sẽ đưa tay d́u con đến chỗ trường tồn chánh giác. Mẹ miễn lễ, các con an tọa nghe Mẹ dạy mấy lời:

      Con ôi! tuồng mạt kiếp đă diễn trên sân khấu của trần gian, th́ trống Lôi Âm, chuông Bạch Ngọc cũng đă vang rền trong cơi tục, kêu gọi các con hăy chủ tâm định hướng để nh́n theo ngọn đuốc chơn lư Đại Đạo mà bảo tồn bản linh chơn tánh.

      Hiện nay cũng như ngày mai, và sẽ c̣n bao nhiêu ngày sắp đến, tiếp diễn đến khi nào dục vọng tan như giá gặp thái dương, chừng ấy mới minh định được số kiếp của nguyên nhân trên cơi thượng. Các con cùng chung trong cảnh mờ mịt bụi hồng, th́ hăy đem huệ đăng mà soi đường dẫn lối, đừng vọng cầu ánh sáng bên ngoài, e rằng phải gặp cơn tai họa đó các con.

      Nay nỗi đời nỗi Đạo làm cho nhơn loại điêu đứng tàn khốc, th́ các con đă trở lại nh́n Đấng Chí Tôn, nh́n thấy bổn nguyên mà kề vai gánh vác trách nhiệm nặng nề giữa lúc khuynh nguy, th́ tất cả t́nh thương Vô Cực Mẹ đă đem đến cho các con tận hưởng để sáng suốt tinh thần hầu vượt qua những hăi hùng biến cố. Các con nên an ḷng vững trí mà t́m đến mục đích đă nhận định, tự nhiên các con sẽ thấy huyền linh Vô Cực luôn luôn đến với các con.

      Đàn nay là đàn kiểm duyệt của Đông-Phương Chưởng Quản nhưng Mẹ v́ lư do trên mà đến đây với các con trong một ít phút, để các con được vui vẻ trong khi chí tâm hành Đạo. Dầu sao các con cũng phải cố gắng mà d́u dắt lẫn nhau trong bước đầu tiên của trách nhiệm, để được tăng trưởng phần đạo đức, hầu mở sự cứu cánh cho kịp lúc. Nếu đem việc ngày mai để nói cho các con biết th́ chẳng có lợi ǵ, mà các con thêm phần âu lo bận rộn, nên phải để cho các con vững đức tin mà hành sự.

      Con ôi! đời Đạo sẽ phân tranh v́ dục vọng, th́ con phải tránh hẳn dục vọng để gánh lại Đạo đời. Như công việc các con đang hành sự hôm nay, tuy là chưa thấy hiện hữu ra sao, nhưng tinh thần đă có, Mẹ khuyên tất cả phải tương thân tương trợ, đừng v́ từ ái dục tâm mà để mất ḷng tin nhau, rồi mang điều tội lỗi, chớ Thiên cơ đă định, th́ các con là những đứa có duyên phước đầu tiên, và cũng c̣n rất nhiều đứa đang chực chờ để cùng thọ hưởng duyên phước nầy. Mẹ chỉ ngại ở riêng con, nếu một đứa sa đọa là Mẹ phải đau ḷng, chớ Mẹ không ngại cơ Đạo hay việc đời, đâu cũng đều tiền định tất cả, và Mẹ khuyên các con phái nữ nên nhớ rằng: Bởi các con trọng tội, mang lấy nghiệp quần thoa, nặng bề sinh dục, khiếu linh mờ ám, phải chịu nhiều cay cực gian lao. Nay các con thức tỉnh tu hành tầm đạo, th́ Mẹ khuyên mỗi đứa đều rán kiên tâm hành đạo, vững dạ tu tŕ, cần nhứt phải tự trọng, ái tha, và t́m chơn lư, đừng vui đâu chúc đó.

      Con ôi! Phụ nữ đời gọi rằng phái yếu, nhứt là nhẹ dạ non ḷng, nghe đây nghe đó, rồi không định được bổn phận tu hành, để lỗi đạo với gia đ́nh, lỗi niềm cốt nhục, th́ sự tu đâu đủ bù sớt lại lỗi kia. Mẹ khuyên các con, duyên nghiệp đă đưa vào cảnh nào phải cam ḷng trong cảnh ấy, và học gương Diệu Thiện, Lưu Hương, để cảm hóa gia đ́nh cùng chung trong đường đạo đức. Đứng đi minh bạch, hành sự đoan chánh, tu học phải lối trúng đường, đó là các con biết t́m về với Mẹ. Con ôi!

Thi:

Nhớ đến nữ lưu Mẹ khổ ḷng,

Nặng nề duyên nghiệp chốn trần hồng,

Rán tu đă có huyền linh Mẹ,

Định tánh đừng mơ nẻo Bắc Đông.

      Từ đây các con sẽ được mỗi đứa mỗi nhiệm vụ, tập rèn hành sự, tu học chân chính cho gương nữ nhi sáng tỏ mới soi được đàng sau. Các con đừng tưởng như những việc nô đùa hay cầu vui mà bê trễ nghe. V́ lời xưa có nói: "Tánh đạo biệt vô nam nữ tướng", th́ ngoài cái vơ quần thoa của con, th́ linh hồn đồng đẳng, chỉ tại các con không chủ định, không sáng suốt và hay ỷ lại, biếng nhác, sụt sè, nên con phải chịu thua sút bên nam giới mà thôi. Lời Mẹ dạy, các con ghi nhớ hầu hành sự cho đúng theo trách vụ trong cơn sàng sảy, kẻo rồi con hối hận tu không kết quả, Từ Mẫu chẳng thương con. Đây là cơ hội cho con góp tàn lực của đời bạc phước con để lập công quả kỳ chót mà thôi.

      Mừng tất cả các con yêu quí của Mẹ, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh