Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

7.- HƯỜN CUNG ĐÀN

14 rạng Rằm tháng 4 năm Ất Tỵ (14-5-1965)

Thi:

Sự thế dường như lửa cháy mày,

Người đời sao chẳng sớm buông tay,

Phủi cho sạch hết bao oan nghiệt,

Tạo cảnh thanh b́nh ở hậu lai.

      THỂ LIÊN TIÊN NỮ, Chị mừng các em. Chị hộ giá ĐỨC TỪ-MẪU lâm đàn. Các em thành tâm nghinh tiếp, Chị xuất ngoại ứng hầu. Thăng.

      (Tiếp điển:)

      DIÊU-TR̀ KIM-MẪU, Mẹ mừng các con.

Thi:

t́nh con vướng nghiệp trầm luân,

CỰC khổ gian lao khó nỗi ngừng,

TỪ chốn mê tân qua bến giác,

TÔN thờ Đại Đạo mới an thân.

      Hỡi các con ! Mẹ đến giờ nầy để dạy các con những điều cần thiết trong khi các con c̣n ở trong thế trận bao vây của thời hỗn loạn. Mẹ miễn lễ, các con an tọa đẳng đẳng.

      Con ôi ! Mẹ rất thương các con đă trải qua bao gian lao khổ cực, v́ Đạo v́ Thầy, mà kết quả chưa đem các con đến một khả quan đáng ghi vào lịch sử. Các con có thấy chăng? Có buồn chăng hỡi các con?

      Mẹ đă dạy nhiều rồi, đă ghi trên mặt giấy nhiều rồi. Nay Mẹ nhắc lại những điểm ưu, khuyết hệ trọng cần thiết cho sự tu niệm trong hiện tại cũng như tương lai.

      Con ôi ! Đời càng ngày càng hỗn loạn, vạn vật thảy thảy điêu linh, nhờ Đạo cứu nguy, nhưng cứu thế nào hỡi các con?

      Trải qua mấy thời kỳ khai Đạo, lịch sử đă nêu biết bao nhiêu bậc siêu nhân quán thế, hàng Phật tử Tiên gia? Các bậc ấy cũng là người như các con, có khác chăng là biết tạo được cái thế nhân tâm duy nhứt, phục hồi một ḷng tin chơn chánh, để lập thành một giáo hội mà người đời măi măi ca tụng "THẾ TÔN".

      Mẹ rất ngợi khen các con đă làm được việc nghĩa nhân đạo đức vừa rồi, nhưng chưa đem lại được kết quả. Con ôi! Đời không có chi là toàn hạnh phúc, th́ sự thành bại hưng vong ấy lẽ thường, mà người hướng đạo phải đủ can trường trong mọi cảnh và đó cũng là bài học cho các con. Từ nay các con:

Thi:

Nghe lời Mẹ dạy buổi hôm nay,

Vững một niềm tin thoát đọa đày,

Xóa bỏ chi chi c̣n tánh tục,

Tinh thần đạo đức mới hăng say.

Thi bài:

       Lời Từ Mẫu đêm chầy dạy dỗ,

       Hỡi các con lớn nhỏ nghe rành,

              Vững ḷng giữ một chí thành,

Đắp xây nền Đạo thanh danh ghi đề.

       Hễ hướng đạo trọng về đức độ,

       Là đàn anh mọi chỗ dung ḥa,

              V́ người chớ nệ thân ta,

V́ Thầy, v́ Đạo, có ta, có người.

       Con tội lỗi đành đời con chịu,

       Vết thương ḷng con hiểu Mẹ chăng?

              Thế nên đồng đạo hữu bằng,

Thấy người tội lỗi ḷng hằng thiết tha.

       Cử chỉ ấy mới là bác ái,

       Cảm t́nh kia đem lại thương yêu,

              Dầu đời khốn đốn trăm chiều,

Gió lay mặc gió, không xiêu được rừng.

       Tạm xác thân đành ưng chịu nhọc,

       Giữ tinh thần sáng suốt tinh anh,

              Sống trong hư ảo giựt giành,

Ḷng con, con giữ chí thành ḷng con.

       Đứa nặng gánh nước non cam khổ,

       Đứa oằn vai phổ độ gian nguy,

              Nghĩ càng ḷng Mẹ sầu bi,

Thương con một lẽ, nhưng v́ chúng sanh.

       Mẹ dặn ḍ thâm canh con nhớ,

       Nhớ lời nầy muôn thuở đừng quên,

              Thành công do ở chí bền,

Thận chung truy diễn mới nên con à.

       Lấy đạo đức dung ḥa đạo đức,

       Lấy t́nh thương làm mức yêu thương,

              Tam-Kỳ Phổ-Độ chủ trương,

Đại đồng nhân loại là phương cứu nàn.

 

      Vậy giờ nay Mẹ lấy làm vui mà nhận thấy các con được hoàn thành sứ mạng trên đường hành Đạo. Mẹ ban ân lành cho các con tam ban, Mẹ hồi Diêu Điện, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh