Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

4.- THIÊN LƯ ĐÀN

Tuất thời mùng 1 tháng 4 Ất Tỵ (01-5-1965)

Thi:

Tập THỂ phổ thông mối Đạo Thầy,
Kết LIÊN Giáo lư của Đông Tây,
Tục TIÊN khác bởi thanh cùng trược,
Nam NỮ chắc ǵ ai dở hay.

      THỂ-LIÊN TIÊN-NỮ, Chị mừng các em đàn trung. Các em hăy thành tâm tiếp điển Đức Mẹ, Chị xuất ngoại ứng hầu.

(Tiếp điển:)

      Mẹ linh hồn các con. Mẹ mừng các con lưỡng phái.

Thi:

DIÊU-TR̀ KIM-MẪU Mẹ lai cơ,
VÔ-CỰC TỪ-TÔN gọi trẻ khờ,

Hợp sức chống chèo thoàn Đại Đạo,

Hầu đưa khách tục khỏi bơ vơ.

      Mẹ cho phép các con an tọa nghe Mẹ dạy:

      Các con ! Cơ Quan là một bộ máy, trong đó gồm cả trục xoay, bánh trớn, dây chuyền, các bánh phụ tùng, những con ốc nhỏ và nhiên liệu, hượt liệu... Bộ máy muốn chạy điều ḥa, không nhứt thiết chỉ nhờ một phụ tùng, mà phải nhờ toàn thể bộ phận liên đới. Không một biển cả nào mà chẳng nhờ những sông nhỏ, rạch con, suối cạn. Không một việc làm nào trọng đại mà chẳng nhờ những bộ phận cùng chi tiết nhỏ mọn.

      Việc làm của các con trên Cơ Quan Đạo hiện giờ cũng vậy. Một khi các đấng Thiêng Liêng đă vạch sẵn đường lối giao phó, các con hăy dùng sáng kiến cùng sự khôn ngoan của ḿnh trong tập thể mà thi hành cho trôi chảy, cho trật tự, cho hữu hiệu, cho khoa học, đỡ khỏi phí ngày giờ của các con và của sanh linh.

      Kỷ nguyên nầy là kỷ nguyên chót trong luật tuần hoàn Nguơn Hạ. Thời gian không c̣n cho phép các con diên tŕ nữa, "Một tấc quang âm, một tấc vàng".

      Không nên nhứt thiết từng chi tiết một phải cầu hỏi Thiêng Liêng, mà phải do óc sáng suốt của các con tự Thiêng liêng ban bố.

      Cơ Đạo trải qua ngót bốn mươi thu, các cơ cấu tổ chức phần nhiều là hữu danh vô thực. Những con thiết tha v́ đại cuộc phổ truyền giáo lư, hướng dẫn quần sanh, hằng than phiền rằng không có nhơn tài, thiếu người đức độ ra lănh trách vụ cầm cờ chạy hiệu, đứng mũi chịu sào cho Cơ Quan Đạo. V́ thế, cơ Đạo chưa hoàn thành đúng niên ngoạt dĩ định.

      Mẹ tiếc v́ chưa thấy ai là hiện thân của Vơ Vương, nghe lời lành liền cúi lạy, v́ vậy mà chưa gặp được Minh Quân. Chưa thấy ai kiên tâm dưng dép ba lần, v́ thế chưa gặp hàng Lương Tể. Chưa thấy ai phục thiện, hạ sĩ bất văn bái Thần Đồng, v́ thế chưa gặp Thánh Nhơn xuất thế độ đời!

      Hỡi các con ! có phải các con đặt ḿnh vào cửa Đạo, mong lập công bồi đức một kiếp nầy, chỉ một kiếp nầy thôi để trở về hiệp nhứt cùng Thầy Mẹ chăng?

      Mẹ trả lời thế các con rằng "Phải", rằng "Đúng". Nhưng các con tự vấn cơi ḷng, coi có thực hành công đức để xứng với nguyện vọng ấy chưa, hay chỉ mới sử dụng những ngày giờ nhàn rỗi thừa thăi, cùng hơi rán một tí, v́ một động lực thúc đẩy, v́ một tự ái hoặc v́ một hảo danh, để chen ḿnh làm những việc đạo nghĩa nhứt thời nào đó.

      Các con ôi ! Một kiếp người chỉ lối năm bảy mươi năm. Khoảng thời gian nầy, những con người đó cố gắng giải trừ nghiệp cũ. Đó là hạng giác ngộ, không gây nghiệp mới, nhưng vô t́nh hay hữu ư, nghiệp cũ đă chưa ṃn, nghiệp mới lại gây thêm!

      Các con có muốn chỉ giữ bực tầm thường là hiền nhân một kiếp nầy, để kiếp lai sanh hưởng muôn điều vinh hoa phú quí? Thoảng qua, th́ có con thích làm như vậy, nhưng biết kiếp lai sanh c̣n nhớ căn cội của ḿnh mà tiếp tục sự nghiệp đạo đức ấy chăng?

      Vậy th́ đừng mong vọng điều đó, mà chỉ tận dụng mọi khả năng, mọi hoàn cảnh, dốc thực hành cho kỳ được một kiếp nầy mà thôi.

      Các con hăy xem, rất đổi các Đấng Phật, Tiên, Thánh, Thần c̣n phải xuống trần bất luận ngày đêm, để lập thêm công, bồi thêm đức, huống hồ chi các con chỉ được công đức là bao? V́ vậy mà các con chớ nên tự măn, hăy cố gắng thêm lên. Hăy thắng mọi sở thích của thể xác và chơn thần mới hành được nghĩa vụ trọng đại ấy.

      Các con hăy tập làm những việc tầm thường để trở nên phi thường. Hăy thắng mọi sự lười biếng tập tục của dĩ văng.

      Ngày nay, các con đă được Thầy, Mẹ cùng các Đấng Thiêng Liêng vận chuyển, có người tài năng đức độ để rước lối đưa đường cho con hầu sớm hoàn thành nhiệm vụ trọng đại ấy. Các con chớ khinh thường mà lỡ mất cơ hội.

Thi bài:

       Các con hăy xem vầng nhựt nguyệt,

       Lẽ khuyết tṛn ai biết nay mai,

              Tấm thân trần cấu đọa đày,

Gian truân lắm lúc, mỏng dày bao phen.

       Như châu chấu bóng đèn lăn xả,

       Đời điêu tàn phúc họa biết đâu,

              Điêu linh chấn động hoàn cầu,

Hỏi con tài đức đương đầu được không ?

       Thời mạt kiếp trần hồng đă vậy,

       Buổi Hạ Nguơn nh́n thấy càng hơn,

              Con đường đạo đức mau chơn,

Ngàn năm một thuở chập chờn sao nên !

       Con muốn được tuổi tên hậu thế,

       Con muốn chầu Thầy Mẹ ngôi xưa,

              Bao nhiêu chểnh mảng rán chừa,

Trên đường công quả phụng thừa hăng say.

       Cơn biến loạn trả vay, vay trả,

       Sớm chiều trưa phúc họa liền tay,

              Hỡi con! Con có rơ hay,

Hay c̣n trong giấc ngủ say mộng huỳnh.

       Tiếng giục thúc chuông linh cảnh tỉnh,

       Kêu con c̣n chưa định tâm trung,

              Lẽ đâu bước thẳng bước dùn,

Rầy đây mai đó ngại ngùng chi con.

       Nh́n vầng trăng đang tṛn lại khuyết,

       Nước đang đầy ai biết rồi vơi,

              Sống trong kinh cụ cơi đời,

Lấy chi bảo đảm giữa thời Hạ Nguơn.

       Con hỡi con ! Mau chơn bước nhặt,

       Con hỡi con ! d́u dắt lẫn nhau,

              Đừng v́ việc nhỏ đổi màu,

Phải v́ việc lớn Đạo Cao cứu đời.

       Năm bảy mươi tấc hơi không hẹn,

       Đôi ba năm cũng vẹn một đời,

              Một hai tuần nhựt con ôi,

Biết đâu số kiếp một đời nhân sanh.

       Con đă có căn lành sớm giác,

       Thiệt phúc ân bát ngát biết bao,

              Thương cho đám trẻ tiến sau,

C̣n trong lẩn quẩn máu đào tuông rơi.

       Cũng là con đất trời gầy dựng,

       Cũng là con một Đấng Thiêng Liêng,

              Bởi chưng đứa dữ đứa hiền,

Căn nào nghiệp nấy triền miên đền bồi.

       Con đă hiểu Đạo rồi rán bước,

       Đừng ngại điều xuôi ngược ḍ chơn,

              Có duyên lóng hiểu giọng đờn,

Canh khuya Mẹ khải thiệt hơn phù trầm.

Thi:

Vô Cực Từ Tôn dạy các con,

Công phu, công quả rán lo ḅn,

Tiên phàm tuy cách, ḷng không cách,

Xây dựng Đạo Trời cứu nước non.

Ngâm:

         Ban ơn con trẻ nhiệt t́nh,

Thế gian hành đạo, Thiên Đ́nh Mẹ lui.

Thăng.  

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh