Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

21.- THÁNH THẤT TÂN ĐỊNH

Tư thời Rằm rạng 16-8 Ất Tỵ (10-9-1965)

Thi:

Các vị Tiên Nương hộ giá loan,

Vân Hương Thánh Mẫu kiểm đàn tràng,

Lịnh truyền nam nữ tâm yên tịnh,

Kim Mẫu Từ Tôn phước huệ ban.

      Vân Hương Thánh Mẫu, chào chư Thiên Mạng. Chị chào các em nam nữ trung đàn. Các em thành tâm tiếp TỪ TÔN KIM-MẪU và các Tiên Nương lâm đàn dạy đạo. Chị chào chung, lui.

      (Tiếp điển:)

      VÔ-CỰC TỪ-TÔN DIÊU-TR̀ KIM-MẪU, Mẹ mừng các con đẳng đẳng.

Thi:

Một ṭa VÔ-CỰC chiếu tâm linh,

Thể hiện TỪ-TÔN chốn Ngọc Đ́nh,

Trước bệ DIÊU-TR̀ hoa lóng lánh,

Trong thềm KIM-MẪU ngọc rung rinh.

Hạc chầu giá ngự d́u con trẻ,

Đèn huệ ban ân độ chúng sinh,

Nầy hỡi các con! Thu mấy độ,

Trông chờ nam nữ vẹn công tŕnh.

Tiếp Thi bài (Ngọ thời Rằm tại Vạn Quốc Tự)

       Tam Giáo bởi căn nguyên Đại Đạo,

       Ḱa Thích, Nho, Gia, Lăo lân bang,

              Mấy ngàn năm đă mấy ngàn,

Tay phàm dẫn dắt con đàng siêu sinh.

       Nay Thượng Đế chính ḿnh giáng thế,

       V́ chúng sanh trong bể Hạ Nguơn,

              Trong cơ sàng sảy định phần,

Hoằng khai chánh đạo, xá ân Tam Kỳ.

       Mấy mươi Thu có chi hỡi trẻ,

       Mấy mùa Thu lặng lẽ trôi qua,

              Thấy con lặn hụp ái hà,

Đứa trong cửa Đạo, đứa xa dặm trường.

       Đến xin Mẹ t́nh thương tuyệt đối,

       Giữa khi con mỏi gối oằn vai,

              Đạo đời mặn lạt chua cay,

Mắt chưa ráo lệ, tóc phai sắc huyền.

       Đứa giàu có bạc tiền sang cả,

       Đứa uy quyền môn hạ nghinh ngang,

              Con ôi! hạnh phúc ai ban,

Phải chăng nhiều kiếp tu thân mới là?

       Đứa thiếu thốn thiết tha than thở,

       Đứa cơ bần sớm nợ chiều nần,

              Khổ đâu con máng vào thân?

Phải chăng kiếp trước quả nhân tạo gầy?

       Sách có dạy: "Dục tri tiền kiếp,

       Th́ hăy trông duyên nghiệp hiện thời,

              Muốn xem hậu quả đổi dời,

Hăy trông những việc tự nơi con làm”.

       Trên Tạo Hóa cầm cân công luật,

       Đều phát ban rất mực công minh,

              Con ôi! Trời đất rộng thinh,

Mảy lông chẳng lọt, công b́nh thưởng răn.

       Con muốn yên, ngày hằng lo Đạo,

       Tu hiện thời mà tạo tương lai,

              Tránh bao nhiêu nghiệp trần ai,

Khỏi bao nhiêu cảnh họa tai khổ sầu.

       Tu t́m hiểu cơ mầu vô thượng,

       Tu cho thân khỏi vướng luân hồi,

              Noi đường chánh đạo con ôi,

Thực hành chơn lư mới rồi phận tu.

       Chánh đạo chẳng âm u mờ tối,

       Chơn lư không lừa dối mị tà,

              Đă sanh ra kiếp người ta,

Bao nhiêu lẽ thiệt trước ṭa lương tri.

       Khi hiểu được những ǵ chơn lư,

       Th́ không c̣n ích kỷ hại nhơn,

              Đạo không tách khỏi lư chơn,

Đạo càng hiểu Đạo, keo sơn tu tŕ.

       Con đừng mơ những ǵ huyền ảo,

       Cho mị tà lộn lạo rủ ren,

              Cửa Trời sẵn để khóa then,

Th́ con cũng đă có riêng tự ḿnh.

       Mùa Thu nầy với t́nh mẫu tử,

       Đến Thu sau tuần tự tiến lên,

              Con ôi! hoa nở trước thềm,

Ước mong con Mẹ đoàn viên một ngày.

 

      Hỡi các con nam nữ! Các con đă xây dựng về mặt h́nh thức đối với sở hữu các con, tuy rằng khó mà c̣n có thể làm được, c̣n xây dựng về mặt tinh thần đạo đức th́ lại càng khó hơn.

      Hôm nay, các con hăy tô đậm hai chữ "Xây dựng" để làm bài học hằng ngày trên bước Đạo. Về mặt h́nh thức cũng kể tạm yên, rồi đây các con c̣n phải mất nhiều th́ giờ để xây dựng về mặt tinh thần đạo đức. Sở dĩ ngày hôm nay có một ngôi hữu h́nh đồ sộ là do các con đă gia công ruồng bỏ, phá vỡ những ǵ xấu xa, mục nát, hư hoại. Vậy th́ về mặt tinh thần, trước khi muốn xây dựng cũng phải ruồng bỏ những ǵ gọi là xấu xa, ích kỷ, chia rẽ, xuyên tạc, nhỏ nhen, cố chấp, mà phải xây dựng lại tinh thần tốt đẹp, vị tha, quảng đại, khoan dung, phá chấp. Xây dựng từ bản tâm, bản thân, cá tính, đến xây dựng gia đ́nh, phu thê, tử tôn, lần hồi xây dựng đến t́nh đồng đạo, bạn hữu gần xa. Nếu những con có quyền thế, qui luật trong tay, hăy dùng đạo đức mà xây dựng lại dân tâm quăng đại quần chúng, từ gia đ́nh, quốc gia và xă hội. Một người là một đơn vị nhỏ, được xây dựng kiện toàn về mặt đạo đức, mười người được xây dựng như vậy, trăm, ngàn, muôn, triệu, triệu người được xây dựng như vậy, th́ lo chi nhà chẳng yên, Đạo chẳng thạnh, nước chẳng quyền, nhân loại chẳng an cư lạc nghiệp.

      Hiện trạng ngày nay, nhân loại điêu đứng khổ sở v́ Thiên tai, chiến họa, cũng bởi tại xa Thượng Đế, thiếu tinh thần xây dựng về mặt đạo đức. Ai cũng tưởng tự lo riêng cho ḿnh, cho gia đ́nh ḿnh; tinh thần ích kỷ hại nhân là mầm bộc phát những cảnh lầm than khốc hại như hiện trạng.

      Thượng Đế đă phát ban cho mỗi người có đủ điều kiện như Thượng Đế, chỉ tại người xa lần lẽ thiệt; điểm linh căn bị vùi lấp dưới lớp tham, sân, si , ái, ố, mà lu mờ lần, khiến bản thân người như đi đêm không đèn. Nếu mỗi chúng sanh đều làm đúng lời đạo lư truyền dạy từ ngàn xưa, th́ ngày nay nhơn loại sẽ được hưởng cảnh Thiên Đàng Cực Lạc ở thế gian.

      Các con giờ đây mới thấy rơ rằng Thiên Đàng hoặc địa ngục ở trần gian không phải Thượng Đế đem đến cho, mà chính tự nơi con người xây dựng mà nên.

      Bài học "Xây dựng" Mẹ đă ban vừa rồi, đó cũng là một phần thưởng cho các con, món quà quí giá. Mùa Thu sang năm, các con hăy hành Đạo cách nào để tăng trưởng về mặt tinh thần, xây dựng Đạo Trời, để làm món quà dưng lên cho Mẹ. Các con đă thấm nhuần bài học hôm nay, th́ cơi ḷng mỗi con như ngọn đèn sáng tỏ, tự soi đường lối cho đi.

      Mẹ ban ơn lành toàn tất các con hiện diện đàn tiền, Mẹ hồi Diêu Điện, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh