Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

* * * * * * *

 

      Quyển KINH B̀NH-MINH ĐỆ NHỨT đă được xuất bản đầu thu Mậu-Thân, do Ơn-Trên sắc lịnh.

      Tả Kinh vào ngày 18-2 năm Mậu-Thân (6/3/68) tại Huờn-Cung-Đàn (Giáo Hội Cao-Đài Thống Nhứt). Hoàn Kinh vào ngày 16-3 âm lịch tại Ḥa-Đồng Tôn-Giáo (Phú Lâm).

      Xong quyển KINH B̀NH-MINH Thiêng-Liêng dạy đem cất chờ sang Thu sẽ ban hành ấn tống.

      Ngày Rằm tháng 7 Mậu-Thân, đàn Tỵ thời tại Ḥa Đồng, Ơn-Trên sắc lịnh cho Giáo-Hội đem in thành quyển đặng phổ biến.

      Quyển Kinh nầy do ĐỨC CHÍ-TÔN triệu tập, gồm có: Tam-Giáo, Tứ-Thánh, Tam-Trấn, cùng các vị Chơn-Tiên ngự cơ tá bút, dạy đời lo tu chỉnh đạo mầu hầu cứu cánh nhơn sanh tránh qua cơn xáo trộn của tâm-linh.

      Chúng tôi được hân hạnh xem qua nội dung của quyển Kinh mà Ơn-Trên để Thánh Tựa là “B̀NH-MINH”. Hai chữ B́nh Minh có nghĩa là: Hừng Sáng, giai đoạn đen tối sắp qua, B́nh Minh sẽ đánh dấu một khúc quanh của lịch sử Đạo, Kỳ-Ba Phổ Độ. Một ánh sáng của nền Chơn-Lư soi rọi, gieo rắc vào các nẻo âm-u của thế hệ.

      KINH B̀NH-MINH ra đời giữa lúc hỗn loạn phong ba, chúng tôi có cảm tưởng là chiếc Bát-Nhă đ̣ đang vượt muôn làn sóng nước trùng dương băo táp, ra khơi để tận độ cứu vớt nhơn sanh trong cơn điêu đứng.

      Mong quư vị Đạo-Tâm nên xem qua và ư thức lănh hội lời khuyên giáo trong quyển B̀NH-MINH v́ đó là một món ăn tinh thần bất diệt mà Ơn-Trên đă ban ân lành chan rưới cho thế gian hạnh hưởng trong thời kỳ hạ-nguơn mạt pháp.

      Vầng Thái-Dương sẽ hừng sáng, ánh hào quang chiếu diệu vào nẻo mê-đồ phá tan sự âm u đen tối trong tư-kỷ cá nhơn của dục vọng, nhường lối cho nền Tân-Dân Minh Đức triển khai, theo luật tuần hoàn châu nhi phục thỉ.

      Hết suy tới thạnh, hết tối đến sáng, hết nguơn điêu tàn sang qua nguơn tái tạo. Đó là cơ dĩ định của máy Càn Khôn.

      Rất mong thay!

Cao-Đài Thống Nhứt

Giáo Hội Trung Ương

 

      Cẩn Bút  

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh