Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

T̀NH XUÂN THỔ ĐỊA

ĐẠT TƯỜNG sưu tầm

            Xuân về không thể thiếu h́nh ảnh của Ông Địa trong văn hóa dân gian. Thưởng xuân của người tín hữu Cao Đài cũng thêm nhiều ư vị khi bên chun rượu tách trà, dĩa bánh mức lại có những câu thơ dí dỏm của Đức Linh Quang Thổ Địa. Xin giới thiệu với quư bạn đạo gần xa một “liên khúc” để từ mỉm cười đến cười khà khà và nghiền ngẫm Lư Đạo qua lời thơ trào phúng của Ngài.

Mấy ngày giông băo ho khan cổ,

Hơn tháng nắng sương cảm cúm tay;

Uống Aspyrin không thắm thía,

Chích Eucalyp chẳng lung lay.

Nhờ khoa tịnh luyện nên qua khỏi,

 

         Vội vả vào đây tỏ phúc bày. (a)

-

 

Nảy danh Thổ Địa

Trấn tại vùng nầy

Nhân tiết đêm xuân

Tuần du khắp chốn

 

Hả hả, hà hà

 

Địa chào liệt vị

Các chị các anh

Gặp phải giờ lành

Địa tấp vào đây

Tâm sự tỏ bày

Giải khuây đôi chút

Măng mừng hạnh phúc

Tiên tục đầu năm

Liến thoắng nơi tâm

Đành cam thất lễ

Quên mời huynh đệ

Phải bận qú lâu

Nhớ lại phát rầu

Sợ anh chị méc

Vậy xin mời hết

Các chị, các anh

Đẳng đẳng b́nh b́nh

Tự do an tọa

 

ĐỊA cũng hối hả

Bày tỏ việc đời

Anh chị nghe chơi

Để làm kỷ niệm

Các chị hơi hiểm

Tết nhứt đến rồi

Dẫu chẳng chè xôi

Cũng c̣n bánh mứt

Trà Tàu thơm phức

Ngoài quán ê hề

Đải ĐỊA no nê

Cho nghe câu chuyện

À, à bởi liến

Hồi nảy để qú

Muốn chuột lỗi ni

 

ĐỊA xin kể chuyện

 

Không đ̣i điều kiện

Chè bánh lôi thôi

Kể luôn một hồi

Chẳng phân dài vắn

Chị anh xem đấy

Đến hội Phong Thần

Muốn c̣n mạng sống

Phải chọn đường đi

Chớ khá diên tŕ

Dùng dằng thủng thẳng ... (b)

-

Ôi đời cao thấp

Chỉ có tu hành

Mấy chú chớ tranh

Vào đây nghe dạy

Có ǵ cứ khải

Nào sợ chánh tà

Làm quỉ làm ma

Luật Trời chẳng dụng

Đôi lời phóng túng

Xin chút rượu nồng

Uống chơi ít hớp 

Lệ rơi lộp độp. (c)

-

Ḷng ĐỊA ước ao

Chẳng biết ngày nào

Mong sao đừng có

Ngoài đời vậy đo

Trong đạo xin đừng

Chớ bước hai chân

Có ngày sơ sẩy

Thấy sao hay vậy

Đừng lắm phẩm b́nh

Miệng hại thân ḿnh

Ít chi nhiều chuyện. (d)

Mau cho chén rượu

Lăo Địa nhậu chơi

Địa có đôi lời

Xơi cho vui dạ

Hỡi này ai tá

Chớ có dễ duôi

Lời nói ngọt bùi

Coi chừng mất kiếp. (e)

Đạo Thầy quyết giữ

Đừng có thở than

Đừng nên xạo sự

Nay vậy mai vầy

Như thế không hay

Mang tai ách khổ

Nam nữ sỉ tu

Chay lạt đừng lu

Sử kinh đừng lợt

Rồi đây rơi rớt

Khó đến Ngọc Kinh

Địa lấy thâm t́nh

Báo tin mau lẹ.(f)

-

Những điều hiển hiện

Địa mách từ lâu

Địa rỏ đuôi đầu

Hỏi ai biết đặng

Con đường ngay thẳng

Cứ tiến bước đi

Đừng để lôi tŕ

Xác thân tàn tạ

Lời đây đă phá

Hăy khá vui lên

Tâm chí vững bền

Đừng cho dao động. (g)

-

Địa xin cáo lỗi

Sớm giờ rắc rối

Vấn nạn lăng nhăng

Giờ Địa ăn năn

Địa xin từ giă

Anh chị trong ngoài

Gậy báu cầm tay

Tuần du trở lại.(h)

-

(Saigon) chộn rộn quá nhiều xe,

Túng thế Địa lên bước vĩa hè;

V́ sợ rủi ro gây án mạng,

Nếu không ngủm tử cũng chân què.(i)

 

Thôi thôi Địa chấp hai tay,

    Lột khăn ôm áo xá dài Địa dông.(j)

 

ĐẠT TƯỜNG (sưu tầm)

 

(a)       Ngọc Minh Đài,15.10.Mậu Thân (04.12.1968)

(b) (d) Thiên Lư Đàn, 30.12.Giáp Th́n (01.02.1965)

(c)       Long Vân Đại Đàn, 01.02.Nhâm Dần (06.3.1962)

(e) (g) Đạo Lư 36, Ḥa Đồng Tôn Giáo 14.10.Mậu Thân (03.12.1968)

(f)        Huờn Cung Đàn,14 rang 15.8 Ất Tỵ (09.09.1965)

(h)       Thiên Lư Đàn, 29.01.Ất Tỵ (02.3.1965)

(i)        Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư, 08.8.Mậu Thân (1968)

(j)        Ngọc Minh Đài, 09.01 Đinh Mùi (1967)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh