T́nh Tiên Nghĩa Tục

Nói chuyện ở Vĩnh Nguyên Tự

sáng thứ Bảy 13-10-2007 (03-9 Đinh Hợi)

Huệ Khải

Giọt lệ người xưa

Mỗi một tôn giáo đều có những địa điểm được chọn làm nơi hành hương cho các tín đồ. Nơi hành hương là thánh địa. Trong đạo Cao Đài, hơn tám mươi năm qua cũng có nhiều thánh địa là điểm đến cho những cuộc hành hương. Và Vĩnh Nguyên Tự là một trong số đó, tuy nơi đây chỉ là một mái chùa đơn sơ giữa chốn làng quê mộc mạc.

Thật vậy, hằng năm, các bậc thiện tín thường ghi nhớ trở về Vĩnh Nguyên hành hương trong ba dịp lễ trọng: Kỷ niệm tái thiết Vĩnh Nguyên (15-3 âm lịch); kỷ niệm ngày quy thiên của Đức Thái Lăo Sư Lê Đạo Long (03-12 âm lịch); và như hôm nay, kỷ niệm ngày đăng tiên của Đức tiền bối khai Đạo Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt (1890-1947).

Giờ này đông đảo các bậc tôn túc và quư vị đạo tâm đang cùng nhau tề tựu nơi Thiên Phong Đường của mái chùa sắp tṛn một trăm tuổi. Rơ ràng đây là một cuộc đại hội ngộ, một buổi hoan hỷ sum vầy vô cùng quư báu.

Vâng, không quư báu sao được khi mà mọi người đều chẳng ngại đường dài cách trở, đă rời chốn thị thành hay những địa phương xa xôi khác để t́m đến nơi sằn dă này. Tấm ḷng quư báu của tất cả các bậc thiện tín hiện diện ắt hẳn đang diêu động đến cơi trời, và đang được các đấng tiền nhân Vĩnh Nguyên cũng như đang được Đức Ngọc Lịch Đại Tiên cảm kích chứng giám.

Chúng ta có thể xác tín như vậy, bởi v́ đă hơn một lần qua ngọn linh cơ, chính Đức Ngọc giáng phàm trong mấy dịp lễ kỷ niệm tương tự như hôm nay để bày tỏ t́nh cảm thiêng liêng của Ngài đối với những đàn em đang nối bước sau Ngài trên cơi tục.

Chẳng hạn vào năm Nhâm Tư (1972), nhân lễ kỷ niệm ngày tiền bối đăng tiên, Đức Ngọc Lịch Nguyệt đă giáng đàn tại Vĩnh Nguyên Tự vào giờ Ngọ, và ban trao trần gian những ḍng chứa chan t́nh cảm như sau:

“Ngọc Lịch Nguyệt.

Bần Đạo mừng chào chư Thiên mạng, chư Thiên ân hướng đạo và chư đạo tâm lưỡng phái.

Hôm nay Ban Cai Quản Vĩnh Nguyên Tự cùng các nhục tử, nhục tôn của Bần Đạo cử hành lễ kỷ niệm ngày thoát xác phần nhục thể của Bần Đạo, đă có tư thơ hoặc chuyển ngôn từ thỉnh chư đạo tâm đến dự, chư liệt vị đă đáp ứng lời thỉnh mời ấy với tất cả thạnh t́nh.

Bần Đạo cảm động hơn nữa là có những vị, tuy chưa nhận sự thỉnh mời, chỉ lóng nghe thôi cũng đă dành mọi sự nhiệt t́nh đến dự buổi lễ hôm nay. Đó là những nghĩa cử làm Bần Đạo cảm động rơi nước mắt.” [1]

Giọt lệ Tiên Gia đă nhỏ xuống trước bao tấm ḷng của con người trần gian đang kính tưởng đến Ngài. Nhưng đó không phải là giọt lệ của thường t́nh phàm tục. Đó là giọt lệ thánh khiết trong t́nh đạo mạch thiêng liêng đă ḥa quyện hai cơi sắc không trở thành một khối sắt son duy nhất để chung tay xoay chuyển bánh xe tiến hóa Kỳ Ba dưới bóng cờ Đại Đạo.

Thật vậy, chính Đức Ngọc Lịch Đại Tiên đă xác nhận rằng những ai có ḷng t́m về Vĩnh Nguyên để dự lễ kỷ niệm như hôm nay, th́ tất cả nào phải đâu chỉ do t́nh cờ tao ngộ. Nói cách khác, những lần hội ngộ thế này đều do thiện duyên đă kết thành từ trong tiền kiếp.

Bằng chứng là vào năm Giáp Dần (1974), cũng nhân lễ kỷ niệm ngày tiền bối đăng tiên, Đức Ngọc Lịch Nguyệt đă giáng đàn tại Vĩnh Nguyên Tự và để lời dạy như sau:

“Ngọc Lịch Nguyệt.

Chào chư Thiên ân hướng đạo. Chào chư hiền đệ, hiền muội. Mừng các con, các cháu. Mời tất cả đồng an tọa điện tiền để cùng Tiên Huynh đàm đạo như tự thuở nào.

Chư hiền đệ, hiền muội không nài vạn dặm để bước đến thôn quê cổ tự cùng Ban Cai Quản, nội thân, gia tộc dự lễ kỷ niệm thoát xác của Tiên Huynh. Đó là t́nh thiêng liêng đồng đạo bất diệt tự chốn Thiên Cung c̣n liên hệ cho đến ngày nay.” [2]

Rơ ràng Đức Ngọc Lịch Đại Tiên soi sáng giúp chúng ta hiểu rằng quư quan khách đời lẫn đạo, sở dĩ hôm nay có mặt tại Vĩnh Nguyên bởi v́ rất xa xưa khi c̣n trên thượng giới, chúng ta vốn sẵn có mối quan hệ thiêng liêng với Đức Ngọc.

Lời dạy trên đây của Đức Đại Tiên c̣n giúp chúng ta nhớ lại Thiên trách của mỗi người. Thiên trách tức là nhiệm vụ mà mỗi người nhận lănh từ Đức Thượng Đế ở cái buổi chia tay nơi đỉnh thượng để đưa chân vào cơi trần ai hệ lụy.

Tiền bối Ngọc Đầu Sư là người đi trước, chúng ta là đàn em nối gót theo sau để làm tiếp sứ mạng Tam Kỳ Phổ Độ. Như thế, giọt lệ của Đức Đại Tiên đă nhỏ xuống khi chứng giám cuộc lễ kỷ niệm như hôm nay hoàn toàn không phải là giọt lệ tư riêng vị kỷ. Giọt lệ của Ngài là giọt lệ tri ân đối với những Thiên mạng đang bước theo dấu chân các Tiền Khai Đại Đạo để tạo nên một h́nh ảnh vừa uy hùng vừa lăng mạn như lời Đức Giáo Tông diễn tả: “Nhạc trùng dương trỗi muôn ḍng trùng dương.” [3]

Hôm nay, chúng ta đang ôn học lại các thánh giáo do chính Đức Ngọc Lịch dạy đúng vào các dịp lễ kỷ niệm ngày Ngài thoát xác. Qua lời châu tiếng ngọc c̣n lưu lại hơn ba mươi thu, chúng ta lănh hội được lư do sâu xa v́ sao một bậc Đại Tiên siêu phàm thoát tục mà c̣n phải bảo rằng “Đó là những nghĩa cử làm Bần Đạo cảm động rơi nước mắt.”

Hơn thế nữa, chúng ta cũng hiểu đấy là giọt lệ tri ân mà Đức Đại Tiên đang nêu gương sáng cho đàn em học hỏi ngơ hầu làm theo đại hạnh, đại đức của Ngài. Quả vậy, cũng trong đàn tại Vĩnh Nguyên năm 1974, Đức Ngọc Lịch Đại Tiên bày tỏ như sau:

“Thật sự là tất cả người đi trước đều mang lấy thâm ơn đối với những người bước sau. Người bước sau cũng sẽ như thế, bởi sứ mạng và sứ mạng tương liên trong cơi đời hạ nguơn mạt kiếp.” [4]

Giọt lệ ấy c̣n là giọt lệ hoan hỷ trước tiền đồ Đại Đạo bởi v́ Đức Đại Tiên có thể tin tưởng đàn em hôm nay để mà gởi gấm hoài băo của Ngài khi xưa. Cho nên, vào năm Tân Hợi (1971), cũng nhân ngày kỷ niệm thoát xác, Đức Đại Tiên nhắn nhủ:

“Này các em! Tiên Huynh đến trần gian đồng thời với ngày kỷ niệm thoát xác của Tiên Huynh, không phải chỉ có lư do tư hữu về gia thế nơi ḿnh, song Tiên Huynh tưởng b́nh sinh cuộc đời với chí hướng hiến dâng cho đạo nghiệp, hoàn cảnh thân thế của ḿnh cũng đặt hết vào đạo nghiệp, th́ trong lẽ công tư không c̣n phải biệt phân chi nữa.

Trước hết Tiên Huynh cũng chứng ḷng thành tưởng niệm của các con cháu thân thích nơi ấy và cũng không quên ngỏ lời cảm ơn các em đă tưởng t́nh huynh đệ mà cùng nhau tương hội hôm nay.

Các em ôi! Ḷng hiếu thảo, nghĩa đạo đồng đă thể hiện như thế th́ công nghiệp lớn lao hăy c̣n dang dở kia Tiên Huynh cũng đặt trọn vẹn tin tưởng nơi đàn em ngoan đạo.” [5]

Đáp tạ khách trần

Tu theo Cao Đài là hít thở bầu không khí tràn ngập điển lành trong lẽ Thiên nhân hiệp nhất. Tu theo Cao Đài là trải nghiệm sự gần gũi và thiết thân giữa các đấng thiêng liêng với lữ khách hồng trần đến mức mọi khoảng cách hữu vô, không sắc đều được triệt tiêu nhờ ở t́nh thương tŕu mến của các đấng thiêng liêng.

Với t́nh từ ái ấy, khi chứng giám tấm ḷng khách trần các nơi trở về Vĩnh Nguyên đông đủ để dự lễ kỷ niệm ngày thoát xác của Ngài, Đức Ngọc Lịch Đại Tiên đă đáp tạ lại tất cả bằng một món quà vô giá. Đức Đại Tiên dạy:

“Giờ đây chư hiền đệ, hiền muội nghĩ t́nh đạo mạch, Tiên Huynh không biết lấy chi cân xứng nên để những lời sau đây.” [6]

Vâng, Tiên Gia nào đem châu báu vô thường để tặng cơi vô thường. Món bảo vật Đức Ngọc ban trao để đáp tạ tấm ḷng những thiện tín, đạo tâm đă đến dự lễ kỷ niệm Ngài chính là một thời pháp. Đem giáo pháp để nâng đỡ bước người tu trong thời mạt pháp, đó là Ngài đă đưa tay dắt chúng ta bước lên con đường trở về với Thầy Mẹ nơi cơi thượng.

Trong thời pháp ấy, Đức Ngọc Lịch Đại Tiên dạy chúng ta bốn điểm căn bản như sau:

1. Phải hành thiện, v́ trong cơn sảy sàng khủng khiếp của thời tận diệt th́ hành thiện là con đường tồn sinh duy nhất của chúng ta. Đức Đại Tiên dạy:

“Giữa buổi nhiễu nhương chánh tà lẫn lộn, bạc thiếc vàng thau chưa sáng tỏ, th́ việc họa phước rủi may cũng chẳng biết đâu mà tránh mà t́m. Chỉ có một con đường duy nhứt là mỗi người phải ư thức tu tâm sửa tánh, ham t́m việc thiện mà làm.”

2. Phải biết chung lo làm đạo, v́ đây là một cơ hội cho chúng ta liên thông với ơn phước hộ tŕ của Trời Phật. Đức Đại Tiên dạy:

“Ngoài ra cũng cần phải hợp tác nhau trong một chương tŕnh đạo sự để có môi trường chằng chịt ràng buộc lẫn nhau, để nhờ đó tâm hồn ḿnh nhớ nhung hoặc dính liền với Trời với Đạo. Đó cũng là tạo một trạm để thiêng liêng có thể tiếp ứng cho trong sự d́u dắt hộ tŕ.”

3. Phải luôn luôn gần gũi với Đạo để được cứu rỗi. Đức Đại Tiên dạy:

“Nên nhớ rằng Đạo là con đường cứu rỗi. Nếu ai muốn được cứu rỗi th́ đừng v́ lư do ǵ t́m cách này hay cách khác xa rời Đạo. Hễ gần Đạo tức gần Trời Phật, Tiên Thánh. Xa Đạo tức xa Trời Phật, Tiên Thánh, tức là trong tâm hồn ḿnh như nhà bỏ trống, tha hồ cho quỷ ma đến ngự trị, cám dỗ, dẫn dắt vào nẻo diệt vong.”

4. Phải cảnh giác trước kế quỷ mưu tà để khỏi sụp cạm bẫy. Đức Đại Tiên dạy:

“Ăn để được no, nghỉ để được khỏe, tu để được cứu rỗi. Tự ḿnh hăy lo cho ḿnh. Trường hợp nghịch cảnh hoặc không đồng tư kiến, chấp nê, hờn giận giữa người, không đến chùa hành đạo, học đạo, tức là mắc bẫy ma vương và cũng tự ḿnh ngăn đường lấp ngơ trở về với Thượng Đế.” [7]

Bốn yếu điểm trong thời pháp của Đức Ngọc Lịch Đại Tiên vô cùng giản dị và dễ hiểu. Tuy nhiên không phải người tu nào cũng có thể thực hành được trọn vẹn. Mà nếu đă trót không làm đủ và đúng bốn yếu điểm ấy, người tu sẽ trợt té, sẽ ngă quỵ trên vạn nẻo đường trần đầy cám dỗ và thử thách.

Đức Ngọc Lịch Đại Tiên cũng biết các em của Ngài sẽ có người té ngă. Nhưng Ngài khuyên chúng ta hăy biết dũng cảm đứng dậy để tiếp tục bước đi. Ngài dạy:

“V́ khi mang lấy xác phàm mọi người đều phải có dính dấp những hệ lụy trần gian, nhưng cố gắng vui vẻ đứng lên và đi măi để khỏi phải hệ lụy muôn kiếp ngàn đời.” [8]

Vâng, chúng ta phải đứng lên để đi tiếp, đi cho trọn con đường chúng ta đă chọn, đúng theo lời Đức Ngọc Lịch nhắc nhở:

Chim khôn chọn nhánh lựa cành,

Người khôn hăy chọn đường lành mà đi,

Hữu duyên gặp hội Tam Kỳ,

Xiển dương đạo pháp cùng đi đại đồng.[9]

Nghĩa t́nh Tiền Bối

Thời gian qua mau. Buổi ôn học thánh giáo Đức Đại Tiên hôm nay cũng như buổi lễ kỷ niệm đầy nghĩa t́nh này sẽ đến lúc phải kết thúc. Họ đạo Vĩnh Nguyên sẽ lưu luyến tiễn quư đạo tâm, thiện tín ra về. Chúng ta lại tiếp tục bận bịu với nhịp đời nhịp đạo cố hữu. Đứng về mặt hữu h́nh ai cũng biết như thế và cũng thấy rơ như thế. Nhưng về phần vô vi siêu h́nh th́ hoàn toàn không phải như thế.

Đức Ngọc Lịch Đại Tiên đă đến chứng giám tấm ḷng tất cả khách hành hương dự lễ. Ngài đă cảm kích tri ân, rồi đáp tạ bằng cách ban trao lời châu tiếng ngọc làm món quà quư báu vô song để d́u bước khách tục trên đường tu học. Thế rồi, khi cuộc lễ viên măn, chúng ta chia tay Vĩnh Nguyên ra về nhưng Đức Đại Tiên vẫn chưa hề chia tay với chúng ta.

Vâng, bằng t́nh thương yêu và với quyền năng pháp lực của một bậc Đại Tiên, Đức Ngọc Lịch đă, đang, và sẽ măi măi theo sát chúng ta, hộ tŕ chúng ta. Ôi, kẻ phàm trần chúng ta làm sao biết được tấm ḷng bao la của Ngài nếu như chính Ngài không thổ lộ qua những lời chan chứa nghĩa t́nh như sau:

“Sau cùng, Bần Đạo xin để lời cảm ơn chư Thiên ân hướng đạo cùng các em lớn nhỏ xa gần đă có tâm thương Thầy mến Đạo và tưởng t́nh gia quyến Bần Đạo, đă không nệ đường sá xa xôi thân hành đến vùng hẻo lánh tiêu sơ này với tất cả nhiệt t́nh không tính toán.

Bần Đạo dụng tất cả những quyền năng đă có, theo hộ tŕ chư liệt vị trên đường hành đạo.” [10]

Chúng ta hăy kính cẩn tưởng niệm và tạ ơn Tiền Bối:

NAM MÔ NGỌC LỊCH ĐẠI TIÊN.

Huệ Khải

14-10-2007

______________

Chú thích:

[1] Vĩnh Nguyên Tự, Ngọ thời, 02-9 Nhâm Tư (08-10-1972).

[2] Vĩnh Nguyên Tự, Tuất thời, 01-9 Giáp Dần (15-10-1974).

[3] Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư, 15-01 Giáp Dần (06-02-1974).

[4] Vĩnh Nguyên Tự, Tuất thời, 01-9 Giáp Dần (15-10-1974).

[5] Thánh thất Tân Định, Ngọ thời, 02-9 Tân Hợi (20-10-1971).

[6] Vĩnh Nguyên Tự, Tuất thời, 01-9 Giáp Dần (15-10-1974).

[7] Vĩnh Nguyên Tự, Tuất thời, 01-9 Giáp Dần (15-10-1974).

[8] Thánh thất Tân Định, Ngọ thời, 02-9 Tân Hợi (20-10-1971).

[9] Vĩnh Nguyên Tự, Ngọ thời, 02-9 Nhâm Tư (08-10-1972).

[10] Vĩnh Nguyên Tự, Ngọ thời, 02-9 Nhâm Tư (08-10-1972).

 

Chú thích về font chữ Hán Arial Unicode MS trong bài này