Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Ðàn chấp bút lúc 6 giờ 25 phút sáng ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Tuất (6/2/1982)

Bạch-Diệu-Hoa chấp bút

____________

             Xin chào hiền-muội, Tỷ là THẤT-NƯƠNG nơi Diêu-Trì-Cung. Nay thừa lịnh Ðức Tây-Vương-Mẫu đến cùng hiền-muội đôi lời chỉ giáo. Từ khi sắc lịnh Ðức Chí-Tôn dạy bế đàn-cơ đến nay lịnh ấy vẫn còn nghiêm trọng.

            Nay có việc tối cần nên Vương-Mẫu xuống lịnh Tỷ xin đôi lời cùng muội rõ mà thừa hành.

            Và nhơn ngày đầu Xuân, cũng xin chúc cho cảnh Thiên-Lý Bửu-Tòa cùng toàn thể bước sang năm mới được vạn hạnh. Hiền-muội hãy lắng nghe:

Thi: (*)

VƯƠNG Tướng vào thôn bái Phụ-Hoàng,

THỊ ngã dung tu hữu lý đoan,

LỄ phải đầu tiên trăm sự khác,

THẤT một giờ qua chuộc mấy vàng.

NƯƠNG bóng từ bi rèn Ðạo-pháp,

Chiếu lịnh Tây-Vương tỏa mấy hàng,

Kiến cơ bất dụng tầm muôn thuở,

Huỳnh-Ðạo chẳng nương uổng bấy vàng.

Thi:

Xuân mới về đây chúc mấy lời,

Ðại đồng chào hết cả năm nơi,

Cung chúc Ðạo Cao nhiều hạnh hữu,

Chúc toàn nhân loại sớm thảnh thơi.

Thi:

Vạn hạnh chúc cho cảnh Bửu-Tòa,

Ðạo-pháp trau giồi tợ gấm hoa,

Nhâm đến trẩy sang đồng hạnh hữu,

Chí bền tu luyện phước nào xa.

Chúc đặng thành công nhiều lãnh vực,

Chúc đường công quả tốt như hoa,

Chúc nẻo công phu dày thiện chí,

Chúc đều hòa nhẫn vị cùng tha.

(Dứt điển) 

(Tái bút hồi 11 giờ 47 phút trưa)

            Xin chào hiền-muội, Tỷ xin cáo lỗi dứt lời bất thần vì bên ngoài giao động. Vậy hiền-muội hãy lắng nghe:

            Từ nay nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa cần phải thông tri cho toàn thể đạo-hữu Cao-Ðài xiêu lạc bốn phương nơi hải ngoại biết rằng:

            Nếu ai có trường hợp gia đình thì Ðạo, mà chính bản thân cá nhân thì vẫn chưa đặng nhập môn thì nay phải nhập môn. Và phải xúc tiến việc cấp giấy Ðạo cho tất cả đạo-hữu đã có nhập môn, không phân biệt nhập môn ở thời gian nào hoặc chi phái nào, miễn là có đủ danh sách họ tên tuổi, danh sách cha mẹ và ngày tháng nhập môn. Nếu vị đạo-hữu nào còn giấy Ðạo cũ thì rất tốt, cần phải bọc nhựa lại cho cẩn thận mà giữ kỹ trong người, ấy là bảo vật tùy thân. Giấy Ðạo cũ đã bị thất lạc mà không có phương tiện gởi về nước làm lại thì phải gởi danh sách đến Thiên-Lý Bửu-Tòa để xin tái cấp giấy Ðạo vì là thời kỳ đã nghiêm trọng mà giấy tờ Ðạo cấp vốn là căn bản từ hữu thể lẫn vô vi, sự tương quan cho người Ðạo rất là quan trọng. Ðấng Chí-Tôn đã hạ lịnh nầy trước đây 45 ngày thế gian, nhưng vì đàn-cơ còn trong thời gian tạm ngưng nên phải tạm chờ đến ngày nay. Vị nào đã có thọ truyền bửu-pháp tu vô vi thì cũng phải đánh bài hồng thệ ra, Bạch-Diệu-Hoa ký để chứng thật cùng ấn mộc, và cũng ép vào bọc nhựa mà giữ kỹ, chẳng nên rời hai món bảo vật ấy.

            Sau đây là đoạn chỉ giáo cho ngày lễ Trung-Thu năm nay.....

            (Phần còn lại dạy việc riêng nội bộ nên không đăng)

            Lời chỉ giáo cũng tạm mỹ-mãn, Tỷ xin kiếu muội, chúc hiền-muội an khang. Thăng...


Ghi chú:

            (*) Vào ngày 12-2-1982 (sáu ngày sau bài Đàn này) cựu Hoàng-Đế BẢO-ĐẠI và phái đoàn trong đó có cựu Trung Tướng Trần Văn Đôn, cựu Đại Tá Trần Thanh Điền và nhiều thân hào nhân sĩ bất ngờ thăm viếng Thiên-Lý Bửu-Tòa. Trong chuyến công du đó của cựu Hoàng-Đế BẢO-ĐẠI, Thiên-Lý Bửu-Tòa là nơi duy nhất được Cựu Hoàng viếng thăm. Xin bấm vào đây để coi phần hình ảnh "Hoàng Ðế BẢO-ÐẠI viếng thăm Thiên-Lý Bửu-Tòa"..

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh