Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Bản Tin SINH HOẠT ĐẠI-ĐẠO

HĐ2003   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Bản Tin SINH HOẠT ĐẠI-ĐẠO


SỐ KỶ NIỆM KHAI MINH ĐẠI-ĐẠO NĂM THỨ 79

Số 3


Tháng 11/2003

Trong số này:

Thư mời tham dự Kỷ Niệm Khai Minh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ và Đại Lễ Cầu An tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa.

Thư mời sinh hoạt Đạo lần hai tại Chicago.

Giáo Lư:

Những lời tiên tri về Đạo Cao-Đài.

Kỷ niệm Khai Minh Đại-Đạo (Chí Tín).

Ư nghĩa và tầm quan trọng của Đại-Lễ Cầu-An (Di-Lặc Vương-Phật).

Tin tức:

Đại Lễ Kỷ Niệm Vía Đức Quan-Thế-Âm (19/9 â.l.) tại TLBT.

Phân ưu

Những vần thi lưu niệm.

 

Chư tiền khai Đại-Đạo

THƯ MỜI

THAM DỰ KỶ NIỆM KHAI MINH ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ VÀ ĐẠI LỄ CẦU AN

       Kính gởi: Quư đồng hương, quư chức-sắc, chức-việc, cùng toàn thể quư chư tín hữu bốn phương.

       Kính thưa Quư Vị,

       Thế giới nhân loài ngày nay đang bước dần vào giai đoạn diệt vong của cuối Hạ Nguơn mạt kiếp: thiên tai, địa ách diễn ra ở khắp nơi, nào núi lửa phun, động đất lớn, hỏa hoạn không phương cứu chữa, nơi th́ bị hạn hán triền miên, c̣n nơi th́ sống trong cảnh nước tràn lụt ngập; các dân tộc đang sống trong sự lo âu phập phồng với nạn chiến tranh, diệt chủng; những thứ bệnh kỳ lạ đang xảy ra ở khắp nơi mà nhân loài tự hào là văn minh tuyệt đỉnh vẫn phải bó tay chưa t́m ra thuốc chữa; các tai nạn khủng khiếp trên không trung, dưới đất liền, ngoài đại dương đang diễn ra hằng ngày, khiến cho ḷng người phải hoang mang, thương xót!

       Cũng rất may thay, Trời Phật từ bi rộng ḷng tế độ, không nỡ nh́n thấy nhân sanh ch́m đắm trong biển khổ! Đức Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Đế đă xuống lằn điển huệ khai mở ra nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, với chủ trương quy Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi về mặt tinh thần, dạy dỗ nhơn sanh đường tu luyện để trở lại cội nguồn tâm linh, hầu biến thế gian nầy thành một cơi Thiên-Đàng, nơi mà mọi người đối với nhau chỉ có t́nh thương chớ không c̣n ḷng tị hiềm, thù hận.

       Gần hơn nữa, vào tháng 10 âm lịch năm Quư-Hợi (1983), Đức Di-Lặc Phật-Vương đă giáng cơ tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa tả quyển “Bảo-Pháp Chơn-Kinh” gồm sáu phần, nêu rơ ràng nguồn gốc của họa tiêu diệt. Trong quyển Bửu Kinh nầy, Đức Phật-Vương nhấn mạnh vào sự lợi ích của Lễ Cầu-An đối với nhơn loài ngày nay và dạy phải thiết Đại-Lễ Cầu-An vào trung tuần tháng 10 hằng năm.

       Năm nay, Kỷ Niệm Khai Minh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Đại-Lễ Cầu-An sẽ được cử hành lúc:

11:30 giờ trưa Chủ Nhựt, 9 tháng 11-2003

(nhằm ngày 16 tháng 10 âm lịch năm Quư Mùi)

tại THIÊN-LƯ BỬU-T̉A

12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046

Điện thoại liên lạc: (408) 683-0674

       Đặc biệt, nhân dịp Đại Lễ kỳ này Hiền Huynh Truyền Trạng Huệ Tánh Cao Lương Thiện từ tiểu bang North Carolina sẽ hiện diện đảm trách phần thuyết minh giáo lư và hội luận với chủ đề:

Với quá tŕnh khai cơ Tận Độ 78 năm về trước, t́m một cái nh́n cho Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ trong tương lai.”

       Các đạo hữu ở xa có thể gởi ư kiến và câu hỏi về Thiên-Lư Bửu-Ṭa trước ngày Đại Lễ. Các ư kiến và câu hỏi có thể sẽ được đọc trong buổi hội luận và đăng trên website http://thienlybuutoa.org để học hỏi chung.

       Ngoài ra, Hoàng Thân Nhiếp Chánh của Vương Triều Nhà Nguyễn Nguyễn Phúc Bửu Chánh sẽ hướng dẫn phái đoàn (từ 16 đến 20 vị) nhân dịp Đại Lễ Kỷ Niệm Khai Minh Đại-Đạo sẽ viếng thăm Thiên-Lư Bửu-Ṭa và dâng lễ triều bái Đức CHÍ-TÔN, Đức DIÊU-TR̀ cùng các Đấng Thiêng Liêng.

 

CHƯƠNG TR̀NH HÀNH LỄ:  

11:30 AM       Đàn Lễ Ngọ thời.

12:00 PM       Vương Triều Nhà Nguyễn dâng lễ Đức CHÍ-TÔN và cầu Quốc thái Dân an.

12:30 PM       Thuyết minh Giáo Lư và hội luận.

01:30 PM       Cơm chay thân mật.

02:00 PM       Vương Triều Nhà Nguyễn vinh danh Đại-Đạo và hội thảo thân mật cùng quư vị đạo hữu và quan khách hiện diện.

03:00 PM       Tùy nghi...

 

       Trân trọng kính mời Quư Vị dành chút thời giờ quư báu đến tham dự buổi Đại Lễ nói trên để tưởng niệm và góp nguyện lực cùng chúng tôi cầu xin Đại-Từ-Phụ, Đại-Từ-Mẫu và các Đấng Thiêng-Liêng ban ân lành cho âm siêu dương thới, Đạo Pháp phục hưng, toàn thể chúng sanh được hưởng cảnh thái b́nh, an cư lạc nghiệp.

       NAM-MÔ CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.

       T.M. Hội Đồng Quản Trị Thiên-Lư Bửu-Ṭa,

       Chánh Hội Trưởng,

       PHỐI-SƯ NGỌC-TUYẾT-TIÊN.

Sớ Cầu Siêu và Cầu An để ở đây Click For More...Go

(Bản đồ hướng dẫn tới Thiên-Lư Bửu-Ṭa)

THƯ MỜI SINH HOẠT ĐẠO LẦN HAI TẠI CHICAGO, 8 THÁNG 11/2003

Kính thưa quư Huynh, Đệ, Tỷ, Muội và Thân Hữu:

       Nhân dịp lễ Hạ Ngươn, ngày Khai Minh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, nhằm thắc chặt t́nh đồng môn, đồng Đạo để chung lo cho cơ phổ độ và truyền bá Đại Đạo tại địa phương, thành phố Chicago và các vùng phụ cận, một buổi hợp mặt sẽ được tổ chức tại tư gia chúng tôi vào ngày Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2003 với chương tŕnh như sau:

       10:00 AM: trà đàm, bàn việc thành lập cơ sở Đạo tại địa phương.

       12:00 PM: dâng lễ cúng ngọ Thầy và Mẹ.

       01:00 PM: thọ trai cơm chay.

       02:00 PM: tùy nghi...

       Chúng tôi trân trọng kính mời quư Huynh, Đệ, Tỷ, Muội và quư thân hữu đến tham dự. Sự hiện diện của quư vị sẽ làm cho buổi hợp mặt thêm phần long trọng và là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi. Thành thật mong đợi quư Huynh, Đệ, Tỷ, Muội và quư thân hữu.

Huỳnh Oanh & Huỳnh Viết Luận

628 Hiawatha Drive
Carol Stream, IL 60188
(630) 260-5954 (Home) - (630) 890-5954 (Cell)

       NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
       NAM MÔ DIÊU TR̀ KIM MẪU VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN.

 

TIN TỨC SINH HOẠT THIÊN-LƯ BỬU-T̉A

NHỮNG LỜI TIÊN TRI VỀ ĐẠO CAO-ĐÀI

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM VÍA ĐỨC QUAN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT (19/9 ÂL)

TẠI THIÊN LƯ BỬU T̉A

       Đại Lễ Kỷ Niệm Vía Đức Quan-Thế-Âm Bồ-Tát 19-9 âm lịch năm Quư Mùi đă được Thiên Lư Bửu Ṭa cử hành trọng thể vào lúc 11:30 trưa Chủ Nhựt 12-10-2003 với sự tham dự đông đảo của các đạo tâm, đạo hữu Đại-Đạo vùng San Jose và phụ cận.

       Mở đầu cuộc Đại Lễ, Chị Lớn Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên, Chánh Hội Trưởng Thiên Lư Bửu Ṭa đă nói đôi lời về ư nghĩa ngày Lễ và chào mừng quan khách.

       Sau nghi thức Đàn lễ Ngọ thời, toàn thể chư đạo hữu và quan khách đă thành tâm đọc 3 biến Kinh Cứu Khổ để cầu an cho Đạo Trưởng Thiện-Trung đang lâm trọng bịnh tại Việt Nam và đọc Kinh Cầu Siêu cho cố đạo hữu Cụ Hồ Văn Thêm vừa từ trần ngày 4 tháng 10/2003 tại San Jose, CA, hưởng thọ 82 tuổi.

       Kế đến là phần thuyết minh Giáo Lư do hiền huynh Trưởng Ban Giáo Lư Nguyễn Đức Thông phụ trách. Đề tài giáo lư xoay quanh những lời dạy quư báu của Quán-Thế-Âm Bồ-Tát trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

       Cuộc Đại Lễ đă kết thúc viên măn vào lúc 1:10 pm. Các quan khách đă lưu lại dự buổi cơm chay thân mật với ban tổ chức.

 

 

 

       Ngày giáng trần lập đạo của Thượng Đế đă được tiên tri từ mấy ngàn năm về trước.

       1) Trong quyển “Phật Tông Nguyên Lư”, khi Đức Thích Ca sắp viên tịch, đệ tử của Ngài là Ananda rơi lụy hỏi rằng:

       - "Khi Tôn Sư nhập Niết Bàn rồi ai dạy bảo các con?"

       Đức Phật đáp:

       - "Ta chẳng phải vị Phật đầu tiên hay cuối cùng, ngày giờ đến, sẽ có một Đấng khác xuất hiện cứu đời, một Đấng Chí Thánh, một Đấng Đại Giác, cực kỳ cao thượng, một Đấng dẫn Đạo vô song, một Đấng Chúa Tể Thánh Thần và loài người, Đấng ấy sẽ truyền dạy các con một mối Đạo vinh diệu buổi sơ khai, vinh diệu buổi thạnh hành, vinh diệu buổi kết cuộc, Đấng ấy sẽ xướng xuất một đời sống đạo đức hoàn toàn thuần khiết".

       Đấng Chúa Tể Thánh Thần và loài người chỉ có thể là Đức THƯỢNG-ĐẾ mà thôi.

       2) Lời tiên tri trong quyển “Thanh Tịnh Kinh” của Lăo giáo:

       "Thanh Tịnh kinh hữu di tích: Công viên quả măn chỉ thọ đơn thơ. Thiên mạng phương khả truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ" nghĩa là: "Kinh Thanh Tịnh có dấu tích để lại rằng: Công đầy quả đủ sẽ được lănh thọ đơn thơ. Người có mạng Trời khá nên truyền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ".

       3) Lời tiên tri trong quyển “Vạn Pháp Qui Tông”: Quyển “Vạn Pháp Qui Tông” lưu truyền trong nhân gian hơn mấy trăm năm nay có câu "Cao Đài tiên bút thi văn tự" nghĩa là trong Đạo Cao-Đài mai sau sẽ có thơ văn của chư  Tiên do thần cơ diệu bút tiếp ra.

       4) Lời tiên tri của các Lăo sư Chi Minh Sư: ở Trung Hoa, sau khi nhà Thanh lên thay thế nhà Minh, một số cựu thần nhà Minh không tùng phục Măn Thanh, lên núi ẩn tu lập ra chi Minh Sư, Minh Đường. Một quyển kinh của các Lăo Sư phái ấy được chuyển sang Việt Nam. Ngoài b́a sách ấy có hai câu thơ:

CAO như Bắc khuyết nhân chiêm ngưỡng,

ĐÀI tại Nam phương đạo thống truyền.

       Câu đối nầy cho biết Đạo Cao Đài sẽ xuất hiện tại Nam Phương.

       5) Lời tiên tri trong hai bài thơ của chơn linh cụ Thủ Khoa Huân năm 1913: Tại quận Cao Lănh Việt Nam ngày 3 tháng 1 năm 1913, các ông văn nho có họp nhau tại nhà ông Lê Quang Hiển để pḥ cơ thỉnh Tiên. Khi lên cơ, chơn linh cụ Thủ Khoa Huân, một nhà văn sĩ cách mạng bị Pháp xử tử h́nh tại Mỹ Tho, giáng cơ cho hai bài thơ:

Dung tất Cao Đài nhiệm khuất thân

Tứ triêm đào lư nhứt môn xuân

Cánh tân bôi ước giang san cựu

Trừ cựu thời thiêm tuế nguyệt tân

Cửu thập thiều quang sơ bán lục

Nhất luân minh nguyệt vị tam phân

Thừa nhàn hạc giá không trung vụ

Mục đỗ Cao Đài tráng chí thân.

Thích nôm:

Co dũi Cao-Đài khỏe tấm thân
Dạo xem đào lư đượm mùa xuân
Giang san chẳng khác ngàn năm cũ
Ngày tháng chờ thay một chữ tân
Chín chục thiều quang vừa nửa sáu
Một vừng trăng rạng chửa ba phân
Thừa nhàn cỡi hạc không trung ruổi
Chạm mắt Cao-Đài khỏe tấm thân.

       Thời buổi ấy các ông không rơ danh từ Cao-Đài nghĩa là ǵ. Măi đến năm 1927, Ṭa Thánh Tây Ninh phái chức sắc đến Cao Lănh truyền đạo và hai chữ Cao-Đài được mọi người nhắc đến. Chừng ấy ông Lê Quang Hiển mới nhớ lại bài thơ của cụ Thủ Khoa Huân đă cho mười ba năm trước.

       ....Thượng Đế, ứng hợp với những lời tiên tri, đă giáng trần bằng huyền cơ diệu bút, sáng lập Đạo Cao-Đài tại Việt Nam vào năm Bính Dần 1926.

____________

 

NHỮNG VẦN THƠ ĐẠO

LỄ  lớn hằng năm tại BỬU T̉A,

KỶ nguyên đạo đức mở lần ra.

NIỆM nguyện Thiêng Liêng ban thánh giáo,

KHAI nền minh đức giải khổ hà.

MINH chánh niềm tin Trời vững mạnh,

ĐẠI hồng ân điển Đất an ḥa.

ĐẠO thượng nhiệm mầu đang thí pháp,

BẢY MƯƠI CHÍN NĂM Đạo phát ra.

Hà Phước Thảo

 

THÀNH  KÍNH  PHÂN  ƯU

       Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được tin thân phụ của Bác Sĩ Huỳnh Yến Nhi và Huỳnh Tấn Đắc là:

Cụ HỒ VĂN THÊM (*)

đă qui liễu ngày 04 tháng 10 năm 2003 (nhằm ngày 9 tháng 9 năm Quí Mùi) tại San Jose, CA

HƯỞNG THỌ 82 TUỔI

       Thành kính phân ưu cùng tang quyến và nguyện cầu giác linh Cụ sớm được hội diện cùng Thầy nơi cơi Thiêng Liêng hằng sống.

Toàn thể Hội Đồng Quản Trị Thiên-Lư Bửu-Ṭa

và các Huynh, Tỷ, Đệ, Muội sở tại.

__________________

(*) Cụ Hồ Văn Thêm là một tín đồ trung kiên của Đại-Đạo. Năm lên 8 tuổi (1930), Cụ theo Hiền Mẫu nhập môn tại Thánh Thất Đông Hậu (quận Trà Ôn, tỉnh Vĩnh B́nh) do Nữ Phối Sư Hồ Hương Quế làm lễ. Sau cuộc bầu cử HĐQT/TLBT, Cụ có tặng bài thi như sau:

Sứ mạng Thiêng Liêng tự buộc ràng,

Hội Đồng Quản Trị quyết vai mang,

Kết đoàn xây dựng Ṭa THIÊN-LƯ,

Hải Ngoại CAO-ĐÀI măi vẻ vang.

 và 8 câu thi chúc mừng Phối Sư NGỌC TUYẾT TIÊN đắc cử Chánh Hội Trưởng HĐQT/TLBT:

NGỌC trong TUYẾT trắng quư như TIÊN,

Đạo hạnh trung kiên giữ mối giềng,

Hội Trưởng điều hành phần trách nhiệm,

PHỐI SƯ Thiên chức vốn căn nguyên.

CAO-ĐÀI HẢI NGOẠI lo bồi bổ,

THIÊN-LƯ BỬU-T̉A đẹp hiển nhiên,

Góp của, góp công đồng kiến thiết,

Tương lai thành quả lắm cơ duyên.

 

____________

 

NHỮNG VẦN THƠ ĐẠO

KHAI NGUYÊN ĐẠI-ĐẠO

       Thầy chuyển bút CẦU-KHO khai Đạo,

       Đem ba nền tôn giáo tinh anh,

              Phổ thông giáo lư ngọn ngành,

Cội nguồn Đại-Đạo rạng danh phỉ nguyền.

       Năm Bính-Dần KHAI NGUYÊN ĐẠI-ĐẠO,

       Nhờ Tiền-Bối lập tạo pháp nhân,

              Ba đoàn Thiên-Sứ sánh ngần,

Truyền bá giáo lư Nam-phần đầu tiên.

       Hai mươi tỉnh đàn tiền vội vă,

       Quay trở về Bệ-Giá lịnh phân,

              KHAI-MINH ĐẠI-ĐẠO định phần,

TÂY-NINH T̉A-THÁNH vạn nhân góp vào.

       Rồi sau đó Cầu-Kho giải tỏa,

       Cụ PHAN-THANH hiệp cả môn sanh,

              NGUYỄN-VĂN-PHÙNG góp h́nh thành,

Lập xong Thánh sở CHA lành đổi tên.

       NAM-THÀNH THÁNH-THẤT đền dựng bảng,

       Phượng thờ THẦY tháng tám, hăm ba,

              Khắp nơi nô nức xa gần,

Anh em đồng Đạo, một nhà chung vui.

       BẠCH-MỸ-THÔNG

(92 tuổi, Thân Mẫu của HH Chí Đạt)

Giáo Lư

Thánh Giáo

KỶ NIỆM KHAI MINH ĐẠI-ĐẠO

Chí Tín

       Hằng năm vào rằm tháng 10 tại Ṭa Thánh Cao Đài Tây Ninh, hay ở nơi nào có Thánh Thất, Thánh Tịnh hay Đền thờ Đức Chí Tôn Cao Đài Thượng Đế, tất cả tín đồ Đạo Cao Đài đều có thiết lễ rất long trọng, trang nghiêm để kỷ niệm ngày Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ gọi tắt là Đạo Cao-Đài đă ra mắt nhơn sanh tại Chùa G̣ Kén cách châu thành Tây Ninh lối 10 cây số, là Thánh Thất đầu tiên trước khi Ṭa Thánh nguy nga như ngày nay được xây dựng. Cuộc lễ được thiết diễn trong ba ngày bắt đầu ngày rằm tháng 10, năm Bính Dần (1926) được rất đông quan khách các giới người Pháp, từ Toàn Quyền, Thống Đốc Nam Kỳ đến quan chức Pháp, Việt, người Trung hoa, người Cao Miên, Ấn Độ đến tham dự rất đông đảo hàng ngàn người. Trên lộ có cả trăm chiếc xe hơi, dưới nước ghe, xuồng tấp nập.

       Tuy nói ba ngày nhưng được kéo dài 3 tháng trường, thâu phục người nhập môn cầu Đạo hàng ngàn. Và cũng từ đó hai bộ Tân Luật và Pháp Chánh Truyền được Ơn Trên ban bố để làm căn bản của Giáo lư và Hành chánh Tổ chức cho cơ Đạo được có hệ thống qui cũ.

       Đó là ngày KHAI MINH ĐẠI-ĐẠO trước thế giới nhơn loài, đánh dấu một biến chuyển lịch sử Tôn giáo trên thế giới vô cùng quan trọng chưa từng xảy ra từ trước tới nay v́ chính Đức NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ, Chúa Tể Càn Khôn vạn loài, tá danh CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT đến mở Đạo tại VIỆT NAM, một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc, thường bị đô hộ, áp bức.  Nhưng nhờ dân tộc Việt Nam biết tôn trọng và bảo tồn đạo lư Thánh Hiền, biết thờ kính tín ngưỡng Trời, Phật, Tiên, Thánh, Thần, biết ăn ở hiền lành đạo đức, hiền ḥa, nên được Ơn Trên chọn làm THÁNH ĐỊA để mở cơ tận độ cho nhơn loại, ban cuộc Đại Ân Xá để cứu rỗi nhơn loài thoát khỏi kiếp luân hồi, sanh, tử, cho những ai có căn lành, giác ngộ tu thân hành Đạo và cũng để lập lại đời THƯỢNG NGUƠN THÁNH ĐỨC sau cuộc Long Hoa lọc Thánh phân phàm trong thời kỳ Hạ Nguơn Mạt kiếp nầy, để nhơn loại được sống trong cảnh thanh b́nh an lạc.

       Đây là thời kỳ đặt biệt nên Đức Chí Tôn Thượng Đế v́ ḷng đại từ, đại bi, không muốn cho thế giới một phen phải tiêu diệt nên mở cuộc Đại Ân Xá và có cả các vị Giáo Tổ cùng giáng trần hiệp tác cùng Đức Chí Tôn để mở cơ tận độ, cùng với chư Thần, Thánh, Tiên, Phật hạ phàm, dùng huyền linh diệu bút để giác mê cảnh tỉnh nhơn loại hăy nhớ lại cội nguồn ḿnh là điểm linh quang của Thượng Đế, cùng đồng một linh thể với Trời, có đủ quyền năng Thượng Đế ban trao cho xuống trần gian để học hỏi, trau giồi trui rèn, nắn đúc để trở nên những hàng siêu nhân là Thần, Thánh, Tiên, Phật, hầu trở về phục vụ với Đức Chí Tôn Thượng Đế, chớ không phải miệt mài ở trần gian, ch́m đắm trong bể dục, t́nh trường, danh, lợi, sắc, tài mà quên mất bản linh chơn tánh, quên mất đường trở lại quê xưa vị cũ. Thượng Đế đến mở Đạo là kêu gọi con người phải PHỤC HỒI NHƠN BẢN, chơn tánh Thiên phú đă bị vật chất án che lu mờ, vô minh, nay đă đến lúc phải PHẢN BỔN HOÀN NGUYÊN, phục hồi ngôi xưa vị cũ. Đức Chí Tôn, Kim Mẫu có kêu gọi các con:

       Cơi Hậu Thiên thân sanh vào đó,

       Điểm Tiên Thiên đă có nơi thân,

              Là mầm sống, là nguyên Thần,

Là TRỜI, là ĐẠO, là NHÂN của người.

       Biết đặng rồi, con ôi ! rán giữ !

       Giữ đừng cho các thứ nhiễm ô,

              Lục căn thanh tịnh bày phô,

Đừng đem vọng ư mà tô điểm vào.

       Hễ một niệm khởi màu trần tục,

       Tham, sân, si giây phút rối loàn.

              Đậy che một ánh linh quang,

Che mờ CHƠN TÁNH lớp màn vô minh.

       Con c̣n chẳng biết ḿnh đâu đấy,

       Th́ làm sao con thấy tội t́nh,

              Thế nên lịch kiếp tử, sinh,

Đă mang nghiệp lực tiến tŕnh khó khăn.

       Kỳ Ân Xá vô ngần duyên phước,

       Một kiếp tu mà được đắc thành.

              Thoát ṿng hệ lụy tử sanh,

Nghiệp xưa trả dứt, quả lành kết tinh.

       Trước kia là thời kỳ NHỨT BỔN TÁN VẠN THÙ nên các Đấng Giáo Tổ giáng trần tùy duyên hóa độ, tùy theo phong tục dân tộc, địa phương mà hướng dân vi thiện, thi hành đạo lư cho thuận ḷng Trời.

       Nhưng đến nay nhơn loại đă tiến hóa, văn minh phát triển, khoa học phát minh những phương tiện di chuyển được mau lẹ, dễ dàng, làm cho nhơn loại gần gũi hiệp đồng rất dễ, nên không cần thiết duy tŕ t́nh trạng chia cách nữa, hầu giúp nhơn loại hiểu biết và đồng nh́n nhận tất cả đều do một gốc mà ra, để cùng nhau thương yêu, hợp tác, tương thân, tương trợ, hầu dắt tay nhau chung đàng để trở về hiệp nhứt cùng với Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ. V́ vậy nên đă đến thời kỳ VẠN THÙ QUI NHỨT BỔN, Thầy Chí Tôn Thượng Đế đến để qui nguyên vạn giáo trở về nguồn gốc của Đại-Đạo.

       Thầy Chí Tôn có ban Thánh huấn năm Bính Dần (1926) nêu rơ mục đích THẦY khai Đạo như sau:

       “THẦY các con , hỉ chư môn đệ, chư ái nữ ! Ta v́ ḷng đại từ đại bi, vẫn lấy đức háo sanh mà dựng nên mối Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ; Tôn chỉ để vớt những kẻ hữu phần vào nơi địa vị cao thượng để tránh khỏi số mạng luân hồi, và nâng những kẻ thánh đức bước vào cơi nhàn cao hơn phẩm hèn khó ở nơi trần thế nầy. Sanh nhằm đời có một Đạo chánh chẳng phải dễ, mà bước lên con đường chông gai, lần vào non thẳm kiếm ngọc lại càng khó. Khó, dễ nơi ḷng, chớ đem thói ám muội mơ hồ vào đường đạo đức, sau ăn năn rất muộn...

       Thầy mở Đạo dạy dỗ các con, Thầy không đ̣i hỏi các con phải làm những ǵ đem lợi ích riêng tư cho Thầy. Thầy luôn luôn dạy các con phải thực hành đạo lư cho các con cái của Thầy, nghĩa là phải giác ngộ cho nhau, bảo tồn cho nhau để cùng nhau đuợc sống thái ḥa, cùng hưởng hạnh phúc với nhau măi măi, chớ không được thù hận, ganh tị, ghen ghét hại nhau, rồi tự diệt nhau.
V́ các con là một trong vạn vật chúng sanh, mà vạn vật chúng sanh là bản thể của Đạo, mà bản thể của Đạo tức là của Thầy. Các con có thương nhau tức là các con đă thương Thầy. Nếu các con ghét nhau, chính là các con ghét Thầy, mà Thầy có bao giờ làm ǵ đến nỗi để các con ghét Thầy. Có phải vậy không các con?”

       Thật là lời lẽ của một người Cha rất nhơn từ, đầy ḷng thương yêu thiết tha đối với con cái của ḿnh, nhứt là ÔNG THẦY TRỜI.

       Chúng ta thiết lễ Kỷ Niệm Khai Minh Đại Đạo là để tỏ ḷng biết ơn sâu dầy dạy dỗ của Thầy. Thánh ngôn Thánh giáo của Thầy và chư Phật, Tiên, Thánh, Thần không biết bao kể xiết.

       Ngoài việc nhớ ơn Thầy, chúng ta phải ghi tạc những lời Thầy đă khổ công uốn ắn chắt chiu dạy dỗ những đêm trường, những ngày dài, những buổi cần thiết cho sự tu học nên người hiền của ḿnh mà thực hành cho đúng đạo lư, nhứt là SỰ THƯƠNG YÊU thật sự lẫn nhau trong t́nh đồng đạo, đồng bào, đồng loại nhơn quần xă hội y như lời Thầy đă dạy. Lễ kỷ niệm dầu cho tưng bừng trọng thể đến đâu mà thiếu sự thương yêu chân thành, sự ḥa hiệp chân thành lẫn nhau th́ Thầy không có chứng lễ đâu! mà chúng ta lại mang tội bất hiếu với Thầy vậy! Thầy thường nhắc sự thương yêu ḥa ái của các con là lễ trịnh trọng các con hiến dâng cho Thầy chớ không phải lễ vật linh đ́nh”. Sở dĩ chúng ta đă nhiều phen làm cho Thầy đau ḷng v́ con cái bất ḥa, là v́ chúng ta phụng thờ cái TA giả, cái phàm ngă mà ta thưởng là thiệt, để chúng nó gạt gẫm làm cho huynh đệ bất ḥa, nên đức Giáo Tông Thái Bạch Kim Tinh có dạy:

       Chi chi cũng tại cái TA nầy,

       TA làm ma, quỉ, TA tày Phật, Tiên,

              Hay là cũng bởi cái TA,

Thiên luân nghiệp báo phui pha tháng ngày.

       Để nhắc nhở nhau, chúng ta nên tâm niệm lời dạy Ơn Trên sau đây:

       Cái TA để lại đàng sau,

       Hăy v́ Đại Đạo cùng nhau liệu lường.

              Ấy là mới thật t́nh thương,

Của người tín hữu trên đường hoằng khai.

       Ngoài việc nhớ ơn Thầy khai Đạo, khắc cốt ghi tâm những lời Thầy đă dạy để thi hành rốt ráo cho tṛn hiếu với Thầy, trung với Đạo để phục vụ nhơn sanh, thiết lễ Khai Minh Đại Đạo ta không thể không ghi công ơn khai sơn phá thạch, hy sinh gian lao khổ nhọc từ sự nghiệp thân thế đến chịu tù đày khổ sai ly gia đ́nh, xa rời Tổ quốc quê hương của các bậc Tiền Khai Đại Đạo.

       Chúng ta cảm phục ư chí cao cả, tâm trường thiết thạch, bền gan rắn dạ chịu đựng bao nhiêu khảo đảo thử thách để tạo nên Thánh Thể của Đức Chí Tôn tại thế và hoằng dương Đạo pháp cho hậu thế ngày nay tiếp nối đạo nghiệp.

       Thiết lễ Khai Minh Đại Đạo có ư nghĩa thiết thực và hứa phải tiếp nối Đạo nghiệp tiền nhân, để chư tiền nhân khỏi tủi hổ là sứ mạng của ḿnh bị phai mờ, tan ră theo thời gian năm tháng….

       Trước khi chấm dứt, chúng ta nên ôn lại lời Thầy dạy năm xưa:

       “Thương nhau khác thể thương Thầy,

Ghét nhau khác thể ghét Thầy sao nên.

       Các con ôi!

THI:

Thương nhau tặng vật hiến dâng Thầy,

Chẳng luận loài nào khắp đó đây,

Thương nhóm không quen nơi hướng Bắc,

Thương đoàn lạ mặt chốn phương Tây,

Dắt người đọa lạc về đường chánh,

Dẫn kẻ gian tà lại nẻo ngay,

Khôn, dại, ngu, khờ lo tận độ,

Thương nhau tặng vật hiến dâng Thầy.”

Chí Tín

Ư NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG

CỦA ĐẠI-LỄ CẦU-AN

       Vào cuối năm Quư-Hợi 1983, ĐỨC PHẬT DI-LẶC có giáng cơ tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa tả quyển “Bảo-Pháp Chơn-Kinh”, trong đó, Ngài có giảng về họa diệt thế, nguyên nhân khai minh Đại-Đạo, cùng ư nghĩa và tầm quan trọng của Đại-Lễ Cầu-An như sau:

“Khắp cơi đất nước đều hay gây cảnh tương tàn tương sát, người chẳng biết thương người, vật không ḷng mến vật, lâm nhằm tệ trạng mưu diệt lẫn nhau làm cho tiếng khóc thảm rền vang rúng động tới cơi hư linh chẳng dứt.

       Đă hằng gây cuộc chấn động nơi cơi đất, làm cho khí tiết thường hỗn loạn biến sanh những triệu chứng kinh hoàng, đất chuyển trời long, cuồng phong thủy lụt thường biểu hiện ở khắp nơi có khi tới mức độ dữ dội như hỏa diệm. V́ khí hậu trược ác đă măn địa xung thiên, mịt mịt như khói un, lấp che cả bầu không gian thanh tịnh, làm cho khí thanh hư không thể phưởng phất tới được hầu trợ tá dương sanh, cơi đất sống chỉ ưng chịu với khí hậu trược âm thuần, nên khó thể ǵn an bảo tồn thiện phúc.

       Nếu đă thuần nhiễm khí hậu thiên, ḷng người càng sanh mê bất phân thiện ác, không thấy sự quấy lỗi nơi tánh, năng tư tưởng sự quấy tham dục vọng, không ưa điều lành, ghét chê Đạo pháp, bất nghĩa, bất nhân...”

       “...ĐẤNG CHÍ-TÔN v́ đức háo sanh vô lượng, không thể mặc nhiên nh́n vào cảnh tượng thống khổ bi đát ở cơi sanh linh hằng tái diễn.

       Một thuở ấy, nơi Đền Bạch-Ngọc hội đủ Chư Thiên, Tam-Giáo công đồng hội chầu Ngọc-Đế. Đấng Chí-Tôn dùng đại ngôn tuyên phán rằng: “Thế cuộc hậu mạt tam nguơn nhằm thời mạt pháp, nhơn sanh nhiều tội, chiến họa binh đao, thiên tai địa ách, cuộc đời tiêu diệt sẽ đến với nhơn sanh. Ta nay quyết chủ quyền khai minh Chánh-Giáo tận độ sanh linh, không thể để cho đại họa diệt vong đến với sanh linh một lần thứ ba nữa.”

       Giờ hội chầu nơi Kim-Khuyết đông như hằng sa vô số kể. Khi ấy bèn có một vị Đại-Hạnh Pháp-Vương-Tử bước ra thủ lễ, vai hữu bày ra, một gối đặt xuống, đại ngôn tŕnh tấu: “Bổn tánh đương nhiên đại-bi vô lượng; duy độc ngă giả, bất khả dụng tu (Nếu chỉ một tôi có ḷng đại-bi không thể hành tṛn việc lành). Nay nhờ ơn Đấng Đại-Từ-Lành đă công phán giữa đền, Pháp-Tử nguyện tùng duyên hóa độ, lai đáo trần gian chịu kiếp khổ làm người, dùng Đạo pháp Thầy Trời làm phương châm d́u độ chúng sanh, nguyện giác tha bốn chúng giải cứu tánh mê, cầu Đạo vô thượng lánh khỏi họa diệt, nếu không hành tṛn nguyện, quyết không trở về đất Phật.”

       Đấng Chí-Tôn v́ cảm lời đại-thệ-nguyện của Đại-Hạnh, Ngài bèn đại ngôn phát lời đại-thệ-nguyện: “Nay Ta v́ nhơn sanh quyết lập Đạo cứu thế, nếu Đạo không thành, Ta nguyện không trở lại Ngọc-Kinh!”

       Hoằng thệ thâm như hải, đức rộng đă vô biên. Khi ấy nơi Linh-Tiêu-Đền toàn tất Chư Phật, Tiên, Thánh và các Trời, Rồng đồng phát hiện hào quang, vô cùng cực ngỏ ḷng tán thán đại-công-đức từ-bi vô lượng của Đấng Chí-Tôn cùng Đại-Hạnh Pháp-Vương-Tử. Bỗng nhiên tại nơi Ngọc-Đền ngàn muôn thứ hoa đồng nở một lượt, khoe đủ màu sắc tươi sáng như hào quang, mùi hương hoa bay thơm bát ngát, mùi hương chiên-đàn thơm khắp mười phương, nhạc Trời trổi vang động, các Chư Thiên đồng mặc-tịnh một giờ để tán thán ân đức vô lượng ấy. Sau khi thưởng thức các điệu, trở lại hội-đàn có hằng sa số Chư Phật, Thánh, Tiên cũng đồng phát nguyện đáo cơi trần lao, chịu kiếp khổ làm người để giúp Thầy hành thâm đại công-đức, dụng Đạo Thầy Trời làm phương châm hóa độ chúng sanh khử ám hồi minh lánh họa diệt, dựng cuộc thái b́nh. Nếu không tṛn thệ nguyện quyết không đáo vị. Lúc bây giờ lại cũng hằng ngàn thứ hoa đủ màu sắc đồng nở hết một lượt, mùi hương thơm bát ngát khắp cơi, sáu điệu nhạc lại trổi lên vang động tán thán công đức vô biên vô lượng của tất cả Chư Thiên vô cùng cực. Một giờ sau, các điệu đồng êm lặng. Đấng Chí-Tôn kịp giờ công phán đại-ngôn, truyền lịnh khai thị đại-tôn-danh Đạo ấy là: ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ, và Đạo danh Ngài là CAO-ĐÀI, lấy hai chữ CAO-ĐÀI để làm tên chánh của cái Đạo và Ngài dạy rằng:

CAO-ĐÀI ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

Thi:

Tiền ẩn đại danh CAO bắc khuyết,

Hậu xuất hoa khai ĐÀI thông truyền,

Huỳnh-Đạo phổ dương Đồ-Bát-Quái,

Thiên-Khai nhứt mạch thái b́nh yên.

đồng thời đăng danh nơi Kim-Ngọc-Bảng, và Ngài giảng danh rằng: “Mối Đạo Cao-Đài được thành danh ngày nay là có đủ cả Tam-Giáo. Hễ Tam mà qui nhứt th́ thành Đại, ở trong Tam-Giáo gồm có Ngũ-Chi, Tam-Giáo qui tức có Ngũ-Chi hiệp, sẽ thành một mối Đạo lớn nhứt.”

       Khi ấy từ nơi Kim-Ngọc-Bảng chiếu hiện hào quang đủ năm sắc sáng chói tỏ rạng vô cùng cực, cả thảy đồng nh́n thấy hết thảy mọi viễn tượng ở cơi thế giới Ta-Bà từ 1 đến 100 năm thế diệt, Đạo cứu vớt như thế nào, đời diễn tiến thế nào, khổ ách dường bao, tất cả đều biến hiện không sai một mảy. Và từ 100 năm tới 500 năm, từ 500 năm tới 5000 năm, đều biểu hiện cả thảy...”

       ”...Kể từ giai đoạn sau chót, vào khoảng 100 năm đến nay, số Linh-Căn đă tuần tự vào đời hơn mấy mươi ức, măi đến bây giờ, số ra đi th́ hằng hà, số đáo hồi th́ rải rác thưa thớt như hoa mùa Đông! Chỉ trong ṿng ngắn ngủi 100 năm mà biết bao nhiêu vị đă qua gần hai kiếp! Lại biết bao nhiêu vị c̣n phải ở nơi cơi vô h́nh, đă không được hồi vị, lại cũng chưa được tái kiếp để tu tiếp, các hồn sa đọa ấy nay phải chịu cảnh khốn đốn bơ vơ! V́ sao? Cũng v́ khi sanh tiền, kiếp tu không giữ trọn, lại mê trần nhiễm tục sa đọa làm chúng sanh, lúc đă hoại thể xa ĺa xác tục, hồn chịu cảnh âm-ty, xét xem công quả. Nay phải chờ ĐẠI-HỘI LONG-HOA phán xét, gặp kỳ siêu độ mới mong được đáo hồi...”

       Trong “Bảo-Pháp Chơn-Kinh” Đệ Thứ 5, có nói về công đức cầu siêu và ban Thánh-lịnh Cầu-An như sau:

       “... Tất cả đại hội Đạo, đại tiểu Linh-Căn đă hoàn thành một công đức vô lượng nơi Đạo-tràng, cùng đẳng chư thiện tín đồng được gia ân tế phước...Sắc chỉ Long-Hoa đă tứ phước cho toàn tất cơi âm hồn được siêu căn thọ mạng, tắm gội cam-lồ tịnh-thủy, thoát hôn trầm phục hồi chánh giác, đồng văng sanh Phật quốc hằng hà sa số ức, chư hồn đồng vạn tạ thâm ân vô lượng như hải.

       Hôm nay, trên là Đấng Chí-Tôn, Long-Hoa Hội-Thượng cùng phê chuẩn công đức vô lượng nơi kỳ siêu đại hội Đạo đă thành tựu viên măn.

       Nơi Thiên-Lư Bửu-Ṭa trung tâm Đại Hội Đạo đă được Đức Ngọc-Đế y chuẩn lịnh CẦU-AN vào trung tuần thập ngoạt hạ hội Giáp-Tư niên, quy tề Đại Hội Đạo, hiệp thế chúng thiết lập CẦU-AN để hoàn tất sứ mạng kỳ ba, toàn tất hiện diện phải đồng thành tâm niệm cầu để cứu cánh đại thế chúng kỳ mạt hậu nầy cho đặng chuyển họa vi phước, âm siêu dương thới, phong điều vơ thuận, quốc thái dân an. Chớ trễ chầy v́ thời cơ cận đại.

       Ngọc-Sắc phê truyền Đại-Ân-Xá kỳ chót! Hỡi toàn tất Căn-Linh! Nay đă được Long-Hoa chuyển tánh th́ chớ cượng sanh nghi, hăy phát nguyện dục tu chánh giác, tha độ và tự độ, vun bồi Đạo pháp, Đạo quả cấp tiến vượt mạnh được song song với cơ đời, v́ Đạo pháp vốn lợi sanh chi bổn...”

       “...Nếu một dân tộc được có sứ mạng Đạo tức là cái vô lượng hạnh phúc cho ṇi giống của dân tộc đó, ngàn năm, triệu ức năm sử Đạo c̣n truyền lưu, hạnh phúc lắm thay ơn soi đường dẫn lối, tuy nay chưa đạt ngộ thấy chuyện như tầm thường. Khi vào thế hệ Đạo ở thời vị lai khẩn cầu cái hạnh phúc đó không dễ được.”

       “... Về sau cứ hằng năm vào Rằm tháng 10 là phải tổ chức Lễ Cầu-An chung đều chi hết thảy. Và hằng ngày, hằng tháng kể từ sau ngày Đại-Lễ sắp tới, nơi chùa thất am tự mỗi ngày được thọ tŕ một bận (Kinh Sám-Hối Cầu An) th́ phước đáo chẳng sai... Chỗ nơi nào thi hành th́ chỗ đó được ân phúc, chỗ nào không chấp nhận, cứ tùy hỷ nơi dung tâm, Ta chỉ giảng Kinh mà Ta không buộc luật..

       Ngày Đại-Lễ có tánh cách nêu gương, trực tiếp nhắc nhở cho toàn tất các tổ chức Tôn-Giáo do người Việt-Nam quốc đạo thức tâm, thức trí, cứ do vấn lẻ đó mà truyền bá lẫn nhau tu cầu lập nguyện sám hối ăn năn, chí tâm quy mạng đảo cầu tinh tấn giải họa chung cho thế giới trong tương lai đă kề gần vậy... Các thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân có tâm thành cầu mộ tŕ tụng thường hoài th́ được hạ sanh quư tử. Tụng niệm phải thành tâm, ḷng tưởng việc lành, ăn chay bố thí, in Kinh tha độ th́ hậu phước vững bền không sai...”

 Click For More...Go